Lớp 12N trường Marie Curie, 1993-1996 - Lớp tiếng Nga cuối cùng!

Marie Curie

Administrator
http://www.connect.facebook.com/group.php?gid=118875271966&v=wall
Description:Nhóm cựu học sinh lớp 10N (1993-1994), 11N (1994-1995) và 12N (1995-1996) trường PTTH Marie Curie, TPHCM, Việt Nam.

01. Phạm Thị Minh An
02. Nguyễn Thị Kim Anh
03. Vũ Thị Kim Anh
04. Lương Hồng Tú Anh
05. Đào Thị Kim Cúc
06. Nguyễn Thị Ngọc Dung
07. Vũ Thị Tuyết Dung
08. Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh
09. Chu Thị Thúy Hằng
10. Nguyễn Ngọc Thu Hiền
11. Nguyễn Thị Xuân Hiền
12. Phạm Thị Diễm Lan
13. Nguyễn Vũ Thu Nga
14. Lê Huỳnh Thúy Nga
15. Hà Thị Minh Quyên
16. Nguyễn Thị Quyên
17. Võ Thị Xuân Tình
18. Trần Thị Kim Thoa
19. Nguyễn Thị Ngọc Thy
20. Hoàng Ngọc Đoan Trang
21. Lê Thị Quỳnh Trang
22. Bùi Thị Thu Trang
23. Lê Thị Thu Trang
24. Trương Thị Bảo Trân
25. Nguyễn Minh Tú
26. Đoàn Kim Thủy Tùng
27. Nguyễn Vũ Túy Vân
28. Lê Sơn Hải
29. Nguyễn Chí Hiếu
30. Phạm Nguyễn Khải Hoàn
31. Nguyễn Hữu Hoàng
32. Phạm Mạnh Hùng
33. Trần Duy Quốc Hùng
34. Hứa Tuấn Kiệt
35. Trần Văn Khánh
36. Nguyễn Xuân Khoa
37. Huỳnh Phát Lợi
38. Nguyễn Quang Minh
39. Đoàn Trọng Phát
40. Nguyễn Thanh Sơn
41. Dương Phước Tân
42. Nguyễn Thanh Tú
43. Phạm Thanh Tùng
44. Lê Hồng Thái
45. Lâm Quốc Thái
46. Võ Nguyên Thanh
47. Lương Vạn Thành
48. Nguyễn Hoàng Thắng
49. Nguyễn Văn Thức
50. Nguyễn Đức Trung
51. Mai Nguyễn Hùng Trường
216070_1994876678492_1440703846_32295833_1275211_n.jpg

216474_1996826527237_1440703846_32298939_2456239_n.jpg

217657_1994882118628_1440703846_32295841_5748461_n.jpg

217786_1994888678792_1440703846_32295851_921466_n.jpg

221904_1994887638766_1440703846_32295848_5301228_n.jpg

5213_1181288659300_1440703846_30511296_5478825_n.jpg

5213_1181288699301_1440703846_30511297_1091873_n.jpg

5213_1181288739302_1440703846_30511298_3948815_n.jpg

5213_1181288779303_1440703846_30511299_7953243_n.jpg

5213_1181288859305_1440703846_30511300_6965469_n.jpg

206647_1996827167253_1440703846_32298940_3579669_n.jpg

206905_1994877598515_1440703846_32295834_1705480_n.jpg

207265_1994878598540_1440703846_32295835_391889_n.jpg

208090_1994879758569_1440703846_32295837_8359809_n.jpg

215330_1994909239306_1440703846_32295911_6119870_n.jpg

215359_1994885278707_1440703846_32295844_7860691_n.jpg

215572_1994883238656_1440703846_32295842_1276776_n.jpg

 
Top