Em học lớp 10 cho làm qen nha :">

maituhao

David Guetta
học ông thầy già già ổng nói lúc trước ổng dạy bộ môn thể dục sau thì dạy qp mà da đen mập mập
mất tâm tít là bởi j th71 nhất đi chơi về mệt làm biếng cm 3 bữa, 3 bữa sau vào cm thì máy laptop bị đứng làm biếng sửa cho tới ngày hu wa vi nhu cầu học tiếng anh nên cài lại win và vào 4rum trở lại :(fight):(fight)
 

maituhao

David Guetta
ai mà nản, mà iu cầu mọi người cm quyệt liệt 2pic này!!! bởi vì nó lỡ nằm trong top hottest viewed nên chi phải cho nó nhât bảng :(fight)
 
Top