Hình Lớp 12N trường Marie Curie, 1993-1996

[ẹc]

...
Staff member
208090_1994879758569_1440703846_32295837_8359809_n.jpg


Lớp 12N (1995-1996) - tốp nữ
215330_1994909239306_1440703846_32295911_6119870_n.jpg

215359_1994885278707_1440703846_32295844_7860691_n.jpg

215572_1994883238656_1440703846_32295842_1276776_n.jpg


Cắm trại Chùa Hội Sơn - Picnic cuối cùng
216070_1994876678492_1440703846_32295833_1275211_n.jpg

216474_1996826527237_1440703846_32298939_2456239_n.jpg

217657_1994882118628_1440703846_32295841_5748461_n.jpg

Cắm trại Đầm Sen

217786_1994888678792_1440703846_32295851_921466_n.jpg

221904_1994887638766_1440703846_32295848_5301228_n.jpg

5213_1181288659300_1440703846_30511296_5478825_n.jpg

5213_1181288699301_1440703846_30511297_1091873_n.jpg

5213_1181288739302_1440703846_30511298_3948815_n.jpg

5213_1181288779303_1440703846_30511299_7953243_n.jpg

5213_1181288859305_1440703846_30511300_6965469_n.jpg

206647_1996827167253_1440703846_32298940_3579669_n.jpg

206905_1994877598515_1440703846_32295834_1705480_n.jpg

Lớp 11N (1994-1995)

Add a description


Lớp 10N (1993-1994)


In this photo: Ngọc Thy Nguyễn, Tu Nguyen Minh, Thuy Hang (photos), Thoa Tran, An Pham, Le Trang, Diem Lan Pham Thi, Lily Liana207265_1994878598540_1440703846_32295835_391889_n.jpg

Lớp 12N (1995-1996) - tốp nam

Added by Khanh Tran Van
to the group "Lớp 12N trường Marie Curie, 1993-1996"

In this photo: Lily Liana, Thuy Hang (photos), Diem Lan Pham Thi, Thoa Tran, Tu Anh Luong (photos), Ngọc Thy Nguyễn
 
Top