[live show] Chuyện hôm qua - A2 (24/03/07)

supercow

New Member
:D doa là liveshow nên số bài hát nhiều => Quay tiết kiệm chất lượng thấp, hình wá rung ( mỏi mún chít way dzị thấy cũng đc roài ha :p).Mặc dù vậy cũng Share cho mọi người coi lun

cy02ewtwnziqmnez3j0n_www-buithixuan-info_www-mc2day-net_.jpg


xt2ioomtvfzodjgmg5gq_www-buithixuan-info_www-mc2day-net_.jpg
dn4qaizhzydvfommmtdh_www-buithixuan-info_www-mc2day-net_.jpg

Đôi giày vải

[AUDIO]http://cloud.mariecurie.biz/u/media/files_2/njmyyxuhnjmxmwrmn2ji_www-buithixuan-info_www-mc2day-net_.bmc[/AUDIO]

Còn típ up lên sau !

Chuyện hôm wa
Bảy sắc cầu vồng
 
Top