Marie Curie /// 10 B 08 /// vào đây chém nhé!

khanhhung2202

New Member
Hihi, thanks thầy (cán bộ công nhân viên) :D

Hôm nay lên trường chơi mệt quá, dù thua nhưng mà vui :) khuya nay sẽ post clip "Chicken Dance" của lớp B8 + B15 :)
 
Top