Marie Curie /// 10 B 08 /// vào đây chém nhé!

hero_cold_boy

Moderator
Staff member
hnay B7 + B8 kéo đi 3tin wá trời B-)B-)B-)

mấy bữa trc nghe B7 nó chém là hnay đi 3 tin với B8 có 3 nhỏ dễ thuơng mà ko biết là thật hay là chém :confused::confused::confused::confused::confused::confused:
 

hero_cold_boy

Moderator
Staff member
lúc nào hoc mêt nhjn wa pé nào de thuog 1 cáj là có tjh thån hoc tjp lien:gn9::gn9::gn9:
Neu kô có pé nao de thuog thj dâu còn tjnh than + hug thu de hoc 4 tjeg 1 ngày chu :((:((:((
 
Top