Marie Curie /// 10 B 08 /// vào đây chém nhé!

ChungAnhHao

New Member
[]==[][]==[][]==[][]==[][]==[][]==[] Hum nay khai giảng không bik anh PhươngGalace là anh nào :|:|:|:|:|:|[]==[][]==[][]==[][]==[][]==[][]==[] Trốn àk >"< phải cho bik đặc điểm để có gì dễ woánh anh chứ []==[][]==[][]==[][]==[][]==[]
 

khanhhung2202

New Member
từ từ thôi....m` làm gì mà dữ thế....anh ghét không thèm ghé topic minh để cho biết đặc điểm riêng bây g....mún ăn chhuong73 không hả =))
 
Top