Báo Danh Mem B8 nào !!!

won.khun

New Member
Lớp 10b8 of e có 1 bạn nam sinh chuyễn wa bên 10a3 á. Giờ lớp còn có 44 đứa. Nhìn z. thôi chứ bên trog chả thấy đoàn kết tí nào
 
Top