Ai mem A3 thì zô nhe...

heokonkut3

New Member
ui mới đăng pajz` mới mak` thấy a gấu r`...hehehe....ngày mới zz a nhéz....:) :p

---------- Post added at 11:12 AM ---------- Previous post was at 11:10 AM ----------

mem A3 nay` zào điểm danh cho cóa mặt sôm tụ thí ớn ;) .....thy tốt ngez mấy ty :x :-*
 
Top