Ai mem A3 thì zô nhe...

hero_cold_boy

Moderator
Staff member
mình với thằng Trung là kẻ thù kô đội trời chung mà
fãj chém nó []==[][]==[][]==[][]==[][]==[]
ng mai mình sẽ wa A3 chơi có ai đón típ hum :p:p:p:p
 
Top