[Miss & Mister 2011] Thời gian chờ đợi Vote vòng 1 M2M ngày 08/10/2011

[ẹc]

...
Staff member
cố hết sức rùi, mọi chuyện cuối cùng cũng xong
Ăn chơi công ty
Ăn chơi diễn đàn
Xong phần bình chọn vòng 1 M2M cho members, thiếu cái cho mod thôi ;)
 
Top