Reported Post by myngoc270795

myngoc270795

New Member
myngoc270795 has reported a post.

Reason:
theo mình thống kê thì cac ban điều thi koh dc mon lỳ với mon anh phai koh zay
Post: Các bạn thi thế nào rồi
Forum: A2
Assigned Moderators: hero_cold_boy

Posted by: myngoc270795
Original Content:
anh.hapi96 châc anh co 7 hay sao do hoá thì bó tay tính điểm koh bik dung hay sai ma` sai cau nao nua x
kellyluxbea chac toan cơ 4 hay 5 gi` do tinh nham
:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

---------- Post added at 06:47 PM ---------- Previous post was at 06:44 PM ----------

e ai choi ki`zay lay nguyen van cua toi roi con them toan 78 diem la`sao ha lam tui bun lam nha
 
Top