Behind the scences M&M MC 2011

[ẹc]

...
Staff member
Dìm tiếp ku Châu và Cúm gà :))
Chẳng hiểu Châu nó đọc đc cái gì mà cười nham nhở như thế @-)
M2M2011-33933546330264667403-2.jpg

Con Cúm thì bảo đảm cũng đang cười rung hết cả người luôn.
 
Top