Thy - Miss & Mister Marie Curie 2011 by [ẹc]

[ẹc]

...
Staff member
Hình này [ẹc] chụp cho vui, ko phải hình tham gia cuộc thi hen :)).
Canon 50D Lens Fix (của lão Sơn già)
[album]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-39100981045008233675.jpg[/IMG2]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-39100336742056118652.jpg[/IMG2]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-82994574292203363568.jpg[/IMG2]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-70204661967539830706.jpg[/IMG2]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-00640248477294439806.jpg[/IMG2]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-18540512878578872388.jpg[/IMG2]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-41579218675440477742.jpg[/IMG2]
[IMG2]http://cloud.mariecurie.biz/u/uploads/Marie-Curie-65712702953051924694.jpg[/IMG2]
[/album]
 

hero_cold_boy

Moderator
Staff member
CN chị Hạnh có zô đó anh e thấy chĩ 2 lần lun á ^^!

---------- Post added at 10:20 PM ---------- Previous post was at 10:20 PM ----------

cn vào đi e ;;) a vs e tạo liveshow $-) cn vừa rùi hok thấy pé hạnh vào góp zui ^^ mấy e nhỏ k vào dc v2 cũng zô góp zui wa chừng
cho e vào với nào e chưa đc tấm nào hết >.<
 
Top