video clip 10b7 10b7 number oăn number oăn num bẻ oăn

kuty.devil96

Active Member
mày nc ngu wá khoa ơi pek đọc tiêu đề k khoa ,....... àk = movie makker a vs lại âm nhạc là thằng Tùng nó hát chứ k fải e ...................còn thằng khoa kia có ngu vs khùng c~ vừa vừa thôi muốn ra hồn k tao cho mày làm từ h tới cuối năm ....chỉ đc cái mỏ bị tao đập khùng hảk >"<
 

kuty.devil96

Active Member
Hay lắm KHOA m` đc cái mỏ tao chấp nhận tao BD lunz h thích sao nèk cưng..........cần tao liệt kê từ đầu năm tới h ngồi kế tao mày s k lên forum thì 3hoa ra vẻ ta đây ....ta vs tao nèk :(fight):(fight):(fight)
 
Top