Hình ảnh offline Halloween 2011

[ẹc]

...
Staff member
Ai có hình vào up lên thêm phụ hen hoặc share hình cho anh ẹc hoặc gấu để đc up lên phụ.
DSC03231.jpg

DSC03232.jpg

DSC03233.jpg

DSC03234.jpg

DSC03235.jpg

DSC03236.jpg

DSC03237.jpg

DSC03238.jpg

DSC03239.jpg

DSC03240.jpg

DSC03241.jpg

DSC03242.jpg

DSC03243.jpg

DSC03244.jpgDSC03245.jpg

DSC03246.jpg

DSC03247.jpg

DSC03249.jpg

DSC03250.jpg

DSC03251.jpg

DSC03252.jpg

DSC03253.jpg

DSC03254.jpg

DSC03255.jpg

DSC03256.jpg

DSC03257.jpg

DSC03258.jpg

DSC03259.jpg

DSC03260.jpg

DSC03261.jpg

DSC03262.jpg

DSC03263.jpg

DSC03264.jpg

DSC03265.jpg

DSC03266.jpg

DSC03268.jpg

DSC03269.jpg

DSC03270.jpg

DSC03271.jpg

DSC03272.jpg

DSC03273.jpg

DSC03274.jpg

DSC03275.jpg

DSC03276.jpg

DSC03277.jpg

DSC03278.jpg

DSC03279.jpg

DSC03281.jpg

DSC03282.jpg

DSC03283.jpg

DSC03284.jpg

DSC03285.jpg

DSC03288.jpg

DSC03289.jpg

DSC03290.jpg

DSC03291.jpg

DSC03292.jpg

DSC03293.jpg

DSC03294.jpg

DSC03295.jpg

DSC03296.jpg

DSC03297.jpg

DSC03299.jpg

DSC03300.jpg

DSC03301.jpg

DSC03302.jpg

DSC03303.jpg 

lop12b16n01

New Member
Hix, đã gần 5 tháng trôi qua từ khi rời khỏi mái trường Marie Curie thân yêu sao lòng thấy nhớ quá, nhớ các thầy cô bạn bè quá :(
 
Top