Công việc chuẩn bị cho offline từ thiện 27/11/2011

[ẹc]

...
Staff member
mình chụp hình rùi ghi lại thông tin cá nhân các bạn đó luôn hen. Như số phone, địa chỉ nhà. Tất nhiên những thông tin đó sẽ ko đc đưa ra ngoài công cộng, chủ yếu sử dụng nếu trúng giải hay vào vòng trong.
 
Top