Thêm 1 số hình ảnh nhấm nháp trong khi chờ đợi có hình ảnh chính thức vòng 2

[ẹc]

...
Staff member
Show tiếp 1 số hình ảnh trong thời gian chờ đợi đây :)

AI cũng đợp nhóe $-)$-)$-)


Bạn nào rãnh up lên Facebook giùm anh hen.

0_IMG_4794.jpg

0_IMG_4795.jpg

0_IMG_4796.jpg

0_bmc-02860721905309902232.jpg

0_bmc-70162778140196179628.jpg

0_DSC_2221.JPG

0_IMG_4789.jpg

0_IMG_4790.jpg

0_IMG_4791.jpg

0_IMG_4792.jpg

0_IMG_4793.jpg

0_IMG_6945.JPG

0_IMG_4797.jpg

0_IMG_6743.JPG

0_IMG_6746.JPG

0_IMG_6769.JPG

0_IMG_6778.JPG

0_IMG_6795.JPG

0_IMG_6832.JPG

0_IMG_6911.JPG

0_IMG_6912.JPG

0_IMG_6933.JPG

0_M2M2011-99742862679422320799.jpg

0_IMG_7021.JPG

0_IMG_7022.JPG

0_IMG_7027.JPG

0_IMG_7028.JPG

0_IMG_7029.JPG

0_IMG_9697.JPG

0_IMG_9843.JPG

0_M2M2011-10295357461645598445.jpg


 
Top