Marie Curie 1979-1982 12A1

tuankiet

New Member
FAcebook page MArie Curie 1982 - Viết lên tường để nhắn bạn - hoặc nếu có hình cũ thì post lên cho các bạn xem coi có nhận ra ko ?

http://www.facebook.com/pages/Marie-Curie-Saigon-1982/251057898276560

Có ai ngày xưa học lớp 11A3 hoặc 12A1 thì để tên và email lên đây cho các bạn khác có thể liên lac. Lơp 12A1 thầy Triêm chủ nhiệm và lớp 11A3 cô Mẫn chủ nhiệm thì phải .http://www.facebook.com/pages/Marie-Curie-Saigon-1982/251057898276560
 
Top