Offline từ thiện ngày 25/12/2011 của forum Marie Curie.

boyxinchet

đầy tớ của nhân dân
Staff member
Re: Offline từ thiện ngày 04/12/2011 của forum Marie Curie.

đã edit ngày đi thành 25/12
địa điểm tập trung là cổng ngô thời nhiệm nhé mọi người
 

[ẹc]

...
Staff member
Re: Offline từ thiện ngày 04/12/2011 của forum Marie Curie.

gấu nhớ theo sát cái này hen, quảng bá mạnh vào cũng như thông báo đến các bạn trong nhóm.
 

boyxinchet

đầy tớ của nhân dân
Staff member
Re: Offline từ thiện ngày 04/12/2011 của forum Marie Curie.

sao bấm đến bản đầy đủ chức năng bài a ẹc k đc nhỉ =="
mấy bài khác thì bấm đc bt ta :-ss
 
Top