Kiếp trước bạn chết như thế nào ?

TroyKangTa_007

TroyKangTa-sát thủ
* Số cuối cùng trong năm sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn ở triều đại nào.(VD:bạn sinh năm 92 là số 2)

1.Ngô
2.Đinh
3.Tiền Lê
4.Lý
5.Trần
6.Hồ
7.Lê Sơ
8.Nam Triều-Hậu Lê
9.Chúa Trịnh-Nguyễn phân tranh
0.Nguyễn (Tây Sơn)

*Tổng số ngày sinh của bạn sẽ cho bạn bít bạn làm gì vào thời đó

(VD: bạn sanh ngày 29= 2+9= 11 ....có xui trúng giới tính khác cũng đừng buồn, kiếp trước mà )
1.Nhà sư
2.Nông dân
3.Thái giám (nghề nzài nguy hiểm àk nhaz..........)
4.Nô tì
5.Hoàng hậu
6.Tri phủ
7.Đại phu
8.Lính
9.Vua
10.Hiệp khách
11.Kĩ nữ

*Tháng sinh sẽ cho bạn bít vì sao bạn die

1.Chém đầu
2.Té
3.Treo cổ
4.Bị giặc giết
5.Uống thuốc độc
6.Chết đuối
7.Cắt gân tay
8.Chết già
9.Bị bệnh nặng
10.Rắn cắn
11.Tự sát
12.Sét đánh

Các bạn thử xem mình thế nào nhá

---------- Post added at 08:40 AM ---------- Previous post was at 08:37 AM ----------

mình sinh thời nhà Hồ, làm hiệp khách, và chết vì bị cắt gân tay
 
Top