Công bố kết quả cuối cùng của Event Mister & Miss Marie Curie 2011

[ẹc]

...
Staff member
:)) thì em cứ tính như thế này nè
5 bạn thì nhiều bạn vote nhất sẽ là 10, 8, 6, 4, 2 điểm
còn về phía BQT sẽ là 5, 4, 3, 2, 1

Ví dụ Zen được thứ 2 các bạn vote sẽ đc 8 điểm và dẫn đầu các bạn dc BQT bình chọn sẽ đc thêm 5 điểm
=> Tổng điểm của Zen là 13 điểm.
Như vậy thỏa mãn chưa ?
 
Top