Công bố kết quả cuối cùng của Event Mister & Miss Marie Curie 2011

hero_cold_boy

Moderator
Staff member
e đề nghị Zen và Chi đãi mọi ng trong 4rum đi ăn đặc biệt làk BQT ~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~~^o^~

---------- Post added at 10:56 PM ---------- Previous post was at 10:49 PM ----------

tấm hình Chi vs Zen chụp chung có chiếc xe đạp của mình kìa hãnh diện wá đê $-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)$-)

---------- Post added at 11:02 PM ---------- Previous post was at 10:56 PM ----------

làm đại cn tuần này đi pac ... mốt có show noel nữa đó
tổ chức T7 đi a T7 trường nghĩ và ngày đó cũng là ngày Sinh Nhật của Mod Khoa Hero :-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c:-c
 
Top