[KN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ] Nhịn = Nhục ?

[ẹc]

...
Staff member
Nhịn, từ mà người ta có cách hiểu với ý nghĩa tầm thường hay đi kèm với từ ... nhục! Nhịn là một khả năng kiên nhẫn, chịu đựng những hoàn cảnh không mong muốn xuất hiện trong những hoàn cảnh sống khác nhau của mỗi người. Có những tình huống không phải lúc nào ta cũng "dương oai múa võ" được. Là việc mà bản thân chúng ta bắt buộc chống lại những bản năng tự nhiên của bản thân, hay nói đúng hơn là không cho phép ai làm tổn hại đến cái tôi của mình. Cái tôi độc tôn, cái tôi duy ý chí, cái tôi theo bản ngã của bản thân, Cái tôi bản thân luôn cho phép mình "hãnh diện ảo" rằng mình luôn là người đúng nhất!Không ai muốn cho phép những gì là ý kiến của mình sai lầm, và cần được chỉnh sữa! Không ai muốn cho mình là kẻ xếp thứ hai sau người khác khi mà ai cũng nghĩ rằng ý kiến của mình với biết bao công sức "thần công bí luyện"
của mình là tuyệt đối và toàn diện. Rằng ta là chân lí, tựa như mặt trời thì phải luôn mọc ở đằng đông và lặn ở đằng tây vậy.
Nhịn - nhiều khi lại được hiểu là mình là kẻ đã thất bại. Rằng ta là kẻ đã thua cuộc, rằng ta phải chấp nhận một sự thật gây "tổn thương" đến lòng tự trọng của mình.
Nhưng, xét cả về khía cãnh tâm lí và triệt học, tự trong không luôn đi trái với nhịn. Cũng như trong cuộc sống, có thể bạn nhận ra rằng có lúc mình cũng sai, nhưng cái sai của bạn nhiều khi chỉ cho phép bạn chấp nhận mà thôi. Nếu như có một sự pháp hiện nào đó từ người khác thì điều đó lại lầm tưởng với việc "hạ nhục" bản thân mình!
"Một điều nhịn chín điều lành" đừng đem "trứng chọi với đá" chờ đợi thời cơ cũng là một cách khôn ngoan mà trong nhiều hoàn cảnh chúng ta phải bắt buộc lựa chọn mới có thể đạt được mục đích quan trọng hàng đầu của mình. Chắc hẳn chúng ta đã một hoặc vài lần nghe đến câu chuyện "nằm gai nếm mật" của Câu Tiễn, đó là một cách nhìn thực nhất, một bức tranh sinh động nhất, một hình ảnh sáng rõ nhất cho một tinh thần biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Biết bỏ qua bản thân, cái tôi trước mắt nhằm đạt được mục đích sau cùng mà mình muốn đạt được.Nhịn không là ... nhục! Nhưng ngược lại, nhịn lai là một hành động không những thể hiện sự khôn ngoan trong cách ứng xử với đời, Nhưng hơn hết, đó còn là một nghệ thuật đối nhân cho những người biết nuôi mục tiêu, nuôi hy vọng, hướng tới mục đích sau cùng mà mình muốn đạt được. Bỏ qua những va chạm tạm thời, bỏ qua bản ngã cái tôi ích kỉ, những tầm nhìn hạn chế, thiển cận trước mắt
Bạn nghĩ sao khi nghe cụm từ NHỊN - NHỤC ?
 
Top