Tuyển thẳng HS dân tộc vào ĐH: Mỗi trường thực hiện một kiểu

Giáo Dục

New Member
du-tuyen-dai-hoc_73a92.jpg
(Dân trí) - Thông tin thí sinh là người dân dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên tại các huyện nghèo được tuyển thẳng vào ĐH. Tuy nhiên, do chưa có hướng dẫn của Bộ nên hiện nay mỗi trường thực hiện một kiểu.

http://dantri.com.vn/c25/s25-589669/tuyen-thang-hs-dan-toc-vao-dh-moi-truong-thuc-hien-mot-kieu.htm
 
Top