Nhắc nhở Phamchau

darkknight

Member
Nhắc nhở Phamchau không post bài trùng nhau, nếu post ý kiến của bài nhạc thì post ngay trong chủ đề bài nhạc đó, không post thành chủ đề mới. Nếu còn vi phạm sẽ bị xử lý theo luật của forum.
 
Top