Tim ban hoc 10b8-12b8 khoa 95-98 !

manlover79

New Member
Minh la Nguyễn Q Tiến tim cac ban hoc nien khoa 95-98 tu 10B8- 12B8 ma minh con nho duoc may nguoi nhu Yen, Vinh, Bac,... Cac ban nao da tung hoc chung hoac gan lop mà có quen biet thi vao bao danh để tiện liên lac tham hoi. Chuc suc khoe mọi người va gia dinh!
[email protected]
 
Top