B8 nk 2011-2014 - Hình tập thể lớp

boymc

Administrator
nLPeC.jpg

Khanh Khúc Khích

Ảnh tập thể B8 " Xuyên lục địa "...Nhìn lại đỡ bùn:D

— with Ka Kao, Khánh Hưng,Hướng Mập, Nuemotion Onetwo, Thịnh Đỗ Phúc, Magina Nguyễn, Không Tên, Nhoc Kon, Fuufie Ladie, Jackie Pro, Tobi Hunter, Soc Loc Choc, Anhhao Chung, Nhím Xù,Đức Hiếu, Suzy Quyen, Trung Nguyen Ngoc, Won Khùn, Huỳnh Vũ Minh Khoa, Đức Huy, Huy Hung Hăng, Ngọc Sisie, Dang Xuan Tri, Kiên Trung, Anh Long Lanh, Man Phan, Bell Luu, Duy Nhan Tran, Tri Luong, Thai Duong Tran, Bizzard Jack, Djey Troyand Linh Whitehorse at Thpt Marie Curie.

pBGtg.jpg
 
Top