Danh sách lớp 10A02 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A2' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 650"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]93345[/TD]
  [TD]Nguyễn Đỗ Thiên[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD="align: right"]16/01/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]4204[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/03/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]1618[/TD]
  [TD]Lã Quốc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/09/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]90864[/TD]
  [TD]Nguyễn Duy[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/02/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]14825[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Duy[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/11/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]2724[/TD]
  [TD]Võ Minh[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/12/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]94387[/TD]
  [TD]Đỗ Quý[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/10/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]90153[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngân[/TD]
  [TD]Hà[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/03/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]9967[/TD]
  [TD]Bùi Bảo[/TD]
  [TD]Hòa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/12/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]4576[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Anh[/TD]
  [TD]Hồng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/12/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]91242[/TD]
  [TD]Lưu Tuấn[/TD]
  [TD]Hùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/07/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]1902[/TD]
  [TD]Nguyễn Phúc[/TD]
  [TD]Hưng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/11/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]7618[/TD]
  [TD]Lê Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Khanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/10/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]3112[/TD]
  [TD]Lê Ngọc[/TD]
  [TD]Khánh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/05/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]91396[/TD]
  [TD]Nguyễn Hà Phương[/TD]
  [TD]Lan[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/06/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4815[/TD]
  [TD]Phan Phúc[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/01/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]4806[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Hoàng[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/01/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]961[/TD]
  [TD]Phan Ngọc[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/10/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]4849[/TD]
  [TD]Nguyễn Lưu Hoàng[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/03/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]4919[/TD]
  [TD]Lê Trí[/TD]
  [TD]Nghi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/05/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]28730[/TD]
  [TD]Nguyễn Đinh[/TD]
  [TD]Nghị[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/06/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]3384[/TD]
  [TD]Dương Song[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/10/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]95205[/TD]
  [TD]Lê Thành[/TD]
  [TD]Nhân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/04/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]5156[/TD]
  [TD]Bùi Anh[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/11/1997[/TD]
  [TD]39,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]15023[/TD]
  [TD]Lê Như[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/05/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]5319[/TD]
  [TD]Vương Thị Minh[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/01/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]95842[/TD]
  [TD]Hoàng Tiến[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]5367[/TD]
  [TD]Đặng Thị Thu[/TD]
  [TD]Thủy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/08/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]5475[/TD]
  [TD]Bùi Lê Minh[/TD]
  [TD]Trí[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/01/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]5494[/TD]
  [TD]Nguyễn Huyền Phương[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/02/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]32501[/TD]
  [TD]Nguyễn Thụy Tuyết[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/12/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]5541[/TD]
  [TD]Tăng Thành[/TD]
  [TD]Trung[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]96967[/TD]
  [TD]Bùi Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Tú[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]16051[/TD]
  [TD]Nguyễn Quang[/TD]
  [TD]Tùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/06/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]5674[/TD]
  [TD]Đỗ Phạm Tuyết[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]97842[/TD]
  [TD]Tô Ngọc[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/10/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]98338[/TD]
  [TD]Uông Thụy[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]5714[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Bảo[/TD]
  [TD]Xuyến[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/11/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A02[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. coffee_milk

  coffee_milk New Member

  vắng hoe vậi nè T.T:ar!
   
 3. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Lã Quốc Anh
  • Nguyễn Duy Anh
  • Nguyễn Ngọc Duy Anh
  • Võ Minh Anh
  • Nguyễn Đỗ Thiên Ân
  • Đỗ Quý Dương
  • Nguyễn Ngân Hà
  • Nguyễn Huỳnh Minh Hiếu
  • Nguyễn Ngọc Mỹ Hoàng
  • Bùi Bảo Hòa
  • Nguyễn Thị Ánh Hồng
  • Mai Phạm Quang Huy
  • Lê Ngọc Phương Khanh
  • Lê Ngọc Khánh
  • Nguyễn Hà Phương Lan
  • Nguyễn Ngọc Hoàng Long
  • Phan Ngọc Long
  • Phan Phúc Lộc
  • Nguyễn Lưu Hoàng Minh
  • Lê Trí Nghi
  • Nguyễn Đinh Nghị
  • Dương Song Nguyên
  • Lê Thành Nhân
  • Nguyễn Trương Hoàng Nhân
  • Trần Hữu Huy Nhân
  • Bùi Anh Quân
  • Lê Như Quỳnh
  • Vương Thị Minh Thảo
  • Hoàng Tiến Thịnh
  • Đặng Thị Thu Thủy
  • Đặng Hữu Tiến
  • Nguyễn Huyền Phương Trinh
  • Nguyễn Thụy Tuyết Trinh
  • Tăng Thành Trung
  • Bùi Nguyễn Minh Tú
  • Nguyễn Quang Tùng
  • Teoh Tất Việt
  • Đỗ Phạm Tuyết Vy
  • Tô Ngọc Vy
  • Uông Thụy Vy
  • Nguyễn Huỳnh Bảo Xuyến
   

Chia sẻ trang này