Danh sách lớp 10A03 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A3' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 650"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]16148[/TD]
  [TD]Nguyễn Lê Trường[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD="align: right"]20/10/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]4206[/TD]
  [TD]Bùi Ngọc Trúc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/02/1997[/TD]
  [TD]39[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]32717[/TD]
  [TD]Nguyễn Cao Đức[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]1643[/TD]
  [TD]Nguyễn Tường[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/05/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]9836[/TD]
  [TD]Trần Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/11/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]4269[/TD]
  [TD]Bùi Gia[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/06/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]4416[/TD]
  [TD]Nguyễn Phước[/TD]
  [TD]Đại[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/09/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]8880[/TD]
  [TD]Lê Thị Trà[/TD]
  [TD]Giang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/08/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]2923[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Giang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/08/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]98462[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Ngọc[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/12/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]1822[/TD]
  [TD]Tăng Thị Diệu[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/03/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]4654[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/03/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]4687[/TD]
  [TD]Đoàn Minh[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/05/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]1957[/TD]
  [TD]Quách Thụy Anh[/TD]
  [TD]Khuê[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]18/12/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]3198[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Yến[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/06/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]3234[/TD]
  [TD]Đặng Trần Phú[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/07/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]3236[/TD]
  [TD]Nguyễn Hữu[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/03/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]3241[/TD]
  [TD]Trần An Bửu[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]1004[/TD]
  [TD]Trần Phương Ngọc[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/04/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]2083[/TD]
  [TD]Phạm Việt Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/11/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]4084[/TD]
  [TD]Trần Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/09/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]16541[/TD]
  [TD]Lý Phụng[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/11/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]5032[/TD]
  [TD]Nguyễn Võ Ngọc[/TD]
  [TD]Nhung[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/04/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]1169[/TD]
  [TD]Lê Văn[/TD]
  [TD]Phú[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/09/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]34682[/TD]
  [TD]Nguyễn Mai Thiên[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/08/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]5128[/TD]
  [TD]Nguyễn Lê Nam[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/11/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]5350[/TD]
  [TD]Trịnh Trường[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/09/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]5365[/TD]
  [TD]Trần Thị Thanh[/TD]
  [TD]Thúy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/03/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]16771[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Mỹ[/TD]
  [TD]Tiên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/07/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]5424[/TD]
  [TD]Chu Hữu[/TD]
  [TD]Toàn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/06/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]5451[/TD]
  [TD]Nguyễn Mai[/TD]
  [TD]Trâm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/10/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]3856[/TD]
  [TD]Nguyễn Thế Vĩnh[/TD]
  [TD]Triều[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/06/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]92263[/TD]
  [TD]Võ Kiều[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/07/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]3924[/TD]
  [TD]Trần Nguyên[/TD]
  [TD]Tuệ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/12/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]93305[/TD]
  [TD]Thái Nguyễn Lan[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/07/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]90069[/TD]
  [TD]Trương Vĩnh[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/12/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]4419[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Khánh[/TD]
  [TD]Đan[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/08/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]4461[/TD]
  [TD]Nguyễn Thái Hiển[/TD]
  [TD]Gia[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/10/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]31806[/TD]
  [TD]Lạc Ai[/TD]
  [TD]Kiều[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/01/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]4908[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Kim[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/07/1997[/TD]
  [TD]37,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]3459[/TD]
  [TD]Ngô Thị Tuyết[/TD]
  [TD]Nhung[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/11/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]5267[/TD]
  [TD]Trần Quốc[/TD]
  [TD]Thái[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]21/09/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]5329[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Thiên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/06/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]5338[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Mỹ[/TD]
  [TD]Thiện[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/07/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]3717[/TD]
  [TD]Lê Minh[/TD]
  [TD]Thông[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/03/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]5394[/TD]
  [TD]Trịnh Thị Minh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/11/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]5487[/TD]
  [TD]Mai Huỳnh Hải[/TD]
  [TD]Triều[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/05/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]5493[/TD]
  [TD]Lâm Bội[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/01/1997[/TD]
  [TD]37,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]5680[/TD]
  [TD]Lê Vy[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/01/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]5721[/TD]
  [TD]Lý Ngọc[/TD]
  [TD]Yến[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/09/1997[/TD]
  [TD]38,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A03[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Nguyễn Lê Trường An
  • Nguyễn Cao Đức Anh
  • Trần Nguyễn Phương Anh
  • Trương Vĩnh Ân
  • Bùi Gia Bảo
  • Nguyễn Ngọc Khánh Đan
  • Nguyễn Phước Đại
  • Nguyễn Thái Hiển Gia
  • Lê Thị Trà Giang
  • Nguyễn Hoàng Giang
  • Nguyễn Thị Ngọc Hiền
  • Tăng Thị Diệu Hiền
  • Nguyễn Ngọc Khang
  • Dư Vy Khanh
  • Đoàn Minh Khoa
  • Quách Thụy Anh Khuê
  • Lạc Ai Kiều
  • Nguyễn Thị Yến Linh
  • Đặng Trần Phú Lộc
  • Nguyễn Hữu Lộc
  • Trần An Bửu Lộc
  • Trần Phương Ngọc Minh
  • Phạm Việt Anh Nam
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Lý Phụng Nhi
  • Quách Vương Nhi
  • Ngô Thị Tuyết Nhung
  • Nguyễn Võ Ngọc Nhung
  • Dương Thị Hoàng Oanh
  • Huỳnh Tấn Phát
  • Lê Văn Phú
  • Nguyễn Mai Thiên Phúc
  • Nguyễn Lê Nam Phương
  • Trần Quốc Thái
  • Nguyễn Thị Mỹ Thiện
  • Nguyễn Hoàng Thiên
  • Trịnh Trường Thịnh
  • Lê Minh Thông
  • Trần Thị Thanh Thúy
  • Trịnh Thị Minh Thư
  • Chu Hữu Toàn
  • Nguyễn Mai Trâm
  • Mai Huỳnh Hải Triều
  • Nguyễn Thế Vĩnh Triều
  • Lâm Bội Trinh
  • Võ Kiều Trinh
  • Trần Nguyên Tuệ
  • Lê Vy Vy
  • Thái Nguyễn Lan Vy
  • Lý Ngọc Yến
   

Chia sẻ trang này