Danh sách lớp 10A04 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A4' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]29755[/TD]
  [TD]Vũ Ngọc Thiên[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]26/08/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]2747[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàn[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/02/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]2786[/TD]
  [TD]Uông Hoàng Minh[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/10/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]2796[/TD]
  [TD]Viên Lại Trần[/TD]
  [TD]Chiến[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/05/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]4443[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Hải[/TD]
  [TD]Đăng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/06/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]31464[/TD]
  [TD]Hồ Đắc[/TD]
  [TD]Di[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/09/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]4368[/TD]
  [TD]Vũ Ngọc[/TD]
  [TD]Dũng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/09/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]2855[/TD]
  [TD]Nguyễn Trọng[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/02/1997[/TD]
  [TD]38,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]34182[/TD]
  [TD]Nguyễn Mai Ngân[/TD]
  [TD]Hạnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/01/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]2562[/TD]
  [TD]Trần Trung[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/08/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]4550[/TD]
  [TD]Trần Gia[/TD]
  [TD]Hòa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/04/1997[/TD]
  [TD]38,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]3023[/TD]
  [TD]Đào Trần Nhật[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/06/1995[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]1876[/TD]
  [TD]Mai Phạm Quang[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/07/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]4609[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]15392[/TD]
  [TD]Nguyễn Nhật[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/04/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]31739[/TD]
  [TD]Nguyễn Gia[/TD]
  [TD]Hy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/07/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]93472[/TD]
  [TD]Lê Minh[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/02/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]3099[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/05/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]95075[/TD]
  [TD]Nguyễn Văn[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/12/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]4680[/TD]
  [TD]Phạm Thị Kim[/TD]
  [TD]Khánh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/09/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]883[/TD]
  [TD]Nguyễn Lê Đăng[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/11/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]4720[/TD]
  [TD]Lê Khắc[/TD]
  [TD]Lãm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/08/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]4794[/TD]
  [TD]Đỗ Anh[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/05/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]4927[/TD]
  [TD]Huỳnh Hữu[/TD]
  [TD]Nghĩa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/06/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]3352[/TD]
  [TD]Huỳnh Nhân[/TD]
  [TD]Nghĩa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]15/10/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]98083[/TD]
  [TD]Phan Thị Giáng[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/05/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]16520[/TD]
  [TD]Hoàng Đức[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/10/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]4988[/TD]
  [TD]Lê Thiện Tri[/TD]
  [TD]Nhân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/11/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]94474[/TD]
  [TD]Trương Tuấn[/TD]
  [TD]Nhật[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/10/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]5068[/TD]
  [TD]Mai Tấn[/TD]
  [TD]Phát[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/12/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]314[/TD]
  [TD]Trần Thiên[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/03/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]5206[/TD]
  [TD]Nguyễn Như[/TD]
  [TD]Sang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/11/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]5245[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/02/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]10960[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần Hoàng[/TD]
  [TD]Thắng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/10/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]32302[/TD]
  [TD]Nguyễn Trọng[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/06/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]95852[/TD]
  [TD]Lâm Minh[/TD]
  [TD]Thông[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/06/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]3747[/TD]
  [TD]Lê Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/04/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]3777[/TD]
  [TD]Phạm Ngọc Mai[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/08/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]1399[/TD]
  [TD]Tôn Thụy Uyên[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/05/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]8407[/TD]
  [TD]Đặng Hữu[/TD]
  [TD]Tiến[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/06/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]15974[/TD]
  [TD]Phạm Võ Thùy[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/11/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]92201[/TD]
  [TD]Trần Kim[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/03/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]5448[/TD]
  [TD]Trần Thị Đoan[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]90737[/TD]
  [TD]Phạm Đình Anh[/TD]
  [TD]Tú[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/08/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]5562[/TD]
  [TD]Phạm Phú Thanh[/TD]
  [TD]Tú[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/01/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]5570[/TD]
  [TD]Đỗ Anh[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/12/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]32575[/TD]
  [TD]Lê Văn[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/04/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]5585[/TD]
  [TD]Trương Minh[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/12/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]93779[/TD]
  [TD]Phạm Bá[/TD]
  [TD]Tùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/01/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]3985[/TD]
  [TD]Phạm Hưng Quốc[/TD]
  [TD]Vinh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/08/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]92391[/TD]
  [TD]Bùi Phúc Đăng[/TD]
  [TD]Vương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/07/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A04[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Nguyễn Tường Anh
  • Nguyễn Hoàn Bảo
  • Uông Hoàng Minh Châu
  • Viên Lại Trần Chiến
  • Hồ Đắc Di
  • Nguyễn Trọng Duy
  • Vũ Ngọc Dũng
  • Nguyễn Huỳnh Hải Đăng
  • Nguyễn Mai Ngân Hạnh
  • Trần Trung Hiếu
  • Trần Gia Hòa
  • Nguyễn Nhật Huy
  • Nguyễn Gia Hy
  • Lê Minh Khang
  • Nguyễn Hoàng Khang
  • Nguyễn Văn Khang
  • Phạm Thị Kim Khánh
  • Nguyễn Lê Đăng Khoa
  • Lê Khắc Lãm
  • Huỳnh Hữu Nghĩa
  • Huỳnh Nhân Nghĩa
  • Phan Thị Giáng Ngọc
  • Hoàng Đức Nguyên
  • Trương Tuấn Nhật
  • Lê Thiện Tri Nhân
  • Dương Ái Như
  • Mai Tấn Phát
  • Trần Thiên Phúc
  • Lương Nhật Quang
  • Nguyễn Như Sang
  • Nguyễn Đức Tâm
  • Nguyễn Trọng Thành
  • Nguyễn Trần Hoàng Thắng
  • Lâm Minh Thông
  • Lê Anh Thư
  • Phạm Ngọc Mai Thy
  • Tôn Thụy Uyên Thy
  • Phạm Võ Thùy Trang
  • Trần Kim Trang
  • Trần Thị Đoan Trang
  • Đỗ Anh Tuấn
  • Lê Văn Tuấn
  • Phạm Đình Anh Tú
  • Phạm Phú Thanh Tú
  • Phạm Bá Tùng
  • Phạm Hưng Quốc Vinh
  • Bùi Phúc Đăng Vương
  • Trần Ngọc Đăng Khanh
  • Đỗ Đinh Trung Nguyên
   

Chia sẻ trang này