Danh sách lớp 10A05 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A5' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]2670[/TD]
  [TD]Vũ Thị Ngọc[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]29/12/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]90877[/TD]
  [TD]Nguyễn Phạm Duy[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/07/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]2748[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/02/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]4319[/TD]
  [TD]Nguyễn Hồng Ngọc[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/01/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]2794[/TD]
  [TD]Trần Thị Hồng[/TD]
  [TD]Chi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/03/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]31443[/TD]
  [TD]Lê Hồng Minh[/TD]
  [TD]Chương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/10/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]4432[/TD]
  [TD]Phan Quốc[/TD]
  [TD]Đạt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/08/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]2829[/TD]
  [TD]Đỗ Trí[/TD]
  [TD]Dũng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]13/02/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]94382[/TD]
  [TD]Ngô Viết Quang[/TD]
  [TD]Dũng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/07/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]7299[/TD]
  [TD]Lê[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/03/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]2859[/TD]
  [TD]Tạ Hữu[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/12/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]31573[/TD]
  [TD]Bùi Thị Hoàng[/TD]
  [TD]Hà[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/01/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]34205[/TD]
  [TD]Phạm Thị Thúy[/TD]
  [TD]Hằng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/11/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]93056[/TD]
  [TD]Lê Thanh[/TD]
  [TD]Hoa[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/07/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]4548[/TD]
  [TD]Trần Thị Quỳnh[/TD]
  [TD]Hoa[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/05/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4551[/TD]
  [TD]Vũ Tô Thanh[/TD]
  [TD]Hoài[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/12/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]4621[/TD]
  [TD]Trần Nhật[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/07/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]3053[/TD]
  [TD]Trần Quang[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/01/1997[/TD]
  [TD]37,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]4692[/TD]
  [TD]Lê Trần[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/02/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]3132[/TD]
  [TD]Nguyễn Vũ Anh[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/12/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]892[/TD]
  [TD]Nguyễn Anh[/TD]
  [TD]Khôi[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]4727[/TD]
  [TD]Huỳnh Thiên[/TD]
  [TD]Lân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/08/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]95319[/TD]
  [TD]Đặng Ngọc[/TD]
  [TD]Liên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/10/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]16409[/TD]
  [TD]Đỗ Hoàng Mỹ[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/06/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]2017[/TD]
  [TD]Nguyễn Phước[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/06/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]4814[/TD]
  [TD]Nguyễn Thiên[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/04/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]31912[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/05/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]4941[/TD]
  [TD]Hoàng Bảo[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/07/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]9243[/TD]
  [TD]Nguyễn Hồ Bình[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/10/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]5022[/TD]
  [TD]Phương Thục[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/11/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]1200[/TD]
  [TD]Nguyễn Nam[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/09/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]5167[/TD]
  [TD]Lưu Mỹ[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/08/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]335[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]Quyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/01/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]91966[/TD]
  [TD]Phạm Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/06/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]32304[/TD]
  [TD]Trịnh[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/01/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]3715[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Anh[/TD]
  [TD]Thơ[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/01/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]33644[/TD]
  [TD]Vũ Đức[/TD]
  [TD]Thống[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/10/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]15075[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/10/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]93718[/TD]
  [TD]Nguyễn Phước Quỳnh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]3772[/TD]
  [TD]Phạm Thị Thương[/TD]
  [TD]Thương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/03/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]5413[/TD]
  [TD]Hoàng Minh[/TD]
  [TD]Tiến[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/07/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]15959[/TD]
  [TD]Trần Minh[/TD]
  [TD]Tiến[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/03/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]96923[/TD]
  [TD]Phạm Ngọc[/TD]
  [TD]Trâm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/09/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]3851[/TD]
  [TD]Phan Minh[/TD]
  [TD]Trí[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/01/1997[/TD]
  [TD]37,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]94778[/TD]
  [TD]Nguyễn Bửu Cao[/TD]
  [TD]Triết[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/12/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]1453[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Triều[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/12/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]5546[/TD]
  [TD]Nguyễn Thanh[/TD]
  [TD]Trường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/06/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]5568[/TD]
  [TD]Bùi Thông[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/09/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]3930[/TD]
  [TD]Nguyễn Huy[/TD]
  [TD]Tùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]13/06/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]92365[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Thuý[/TD]
  [TD]Vi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]496[/TD]
  [TD]Nguyễn Thanh[/TD]
  [TD]Vũ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/02/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]2546[/TD]
  [TD]Phạm Thị Hoàng[/TD]
  [TD]Yến[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/01/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A05[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. kjssth3rajn

  kjssth3rajn Member

  ô mình đầu ds.ặc ặc.chết rồi :((
   
 3. hero_cold_boy

  hero_cold_boy Moderator Staff Member

  oh khủng thật hs TB thi 37,75 còn hơn hs giỏi nữa :ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!:ar!
   
 4. kjssth3rajn

  kjssth3rajn Member

  hờ hờ.điểm v zô đc nguyễn khuyến r còn j :)))))).tớ chả có điểm ngề.hè hè
   
 5. hero_cold_boy

  hero_cold_boy Moderator Staff Member

  bộ kô đi thì hay sao mà kô có điểm nghề thế ;))
   
 6. kjssth3rajn

  kjssth3rajn Member

  h0k.tại lớp 9 chuyển từ nghệ an zô.mà ngoài kia lên lớp 9 mới đc học ngề nên tui h0k có:((
   
 7. hero_cold_boy

  hero_cold_boy Moderator Staff Member

 8. Vjol3t_1305

  Vjol3t_1305 Sexy-Free-Single Staff Member

 9. ~biléo~

  ~biléo~ New Member

  làm wen nào các bạn=))
   
 10. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Vũ Thị Ngọc An
  • Nguyễn Phạm Duy Anh
  • Nguyễn Hồng Ngọc Châu
  • Trần Thị Hồng Chi
  • Lê Hồng Minh Chương
  • Lê Duy
  • Tạ Hữu Duy
  • Đỗ Trí Dũng
  • Ngô Viết Quang Dũng
  • Phan Quốc Đạt
  • Bùi Thị Hoàng Hà
  • Phạm Thị Thúy Hằng
  • Lê Thanh Hoa
  • Trần Thị Quỳnh Hoa
  • Vũ Tô Thanh Hoài
  • Nguyễn Đức Huy
  • Trần Nhật Huy
  • Trần Quang Huy
  • Lê Trần Khoa
  • Nguyễn Vũ Anh Khoa
  • Nguyễn Anh Khôi
  • Huỳnh Thiên Lân
  • Đỗ Hoàng Mỹ Linh
  • Nguyễn Phước Lộc
  • Nguyễn Hoàng Minh
  • Hoàng Bảo Ngọc
  • Nguyễn Hồ Bình Nguyên
  • Phương Thục Nhi
  • Nguyễn Nam Phương
  • Lưu Mỹ Quân
  • Đào Thanh Tố Quyên
  • Phạm Ngọc Phương Thanh
  • Trịnh Thành
  • Vũ Đức Thống
  • Nguyễn Huỳnh Anh Thơ
  • Nguyễn Phước Quỳnh Thư
  • Phạm Thị Thương Thương
  • Hoàng Minh Tiến
  • Trần Minh Tiến
  • Phạm Ngọc Trâm
  • Nguyễn Bửu Cao Triết
  • Nguyễn Hoàng Triều
  • Phan Minh Trí
  • Nguyễn Thanh Trường
  • Bùi Thông Tuấn
  • Nguyễn Huy Tùng
  • Nguyễn Thanh Vũ
  • Phạm Thị Hoàng Yến
  • An Lâm Đăng Khoa
   

Chia sẻ trang này