Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Danh sách lớp 10A07 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A7' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]1664[/TD]
  [TD]Nguyễn Kim[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]19/03/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]1660[/TD]
  [TD]Vũ Duy[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]22/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]4342[/TD]
  [TD]Mai Chí[/TD]
  [TD]Cường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/03/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]703[/TD]
  [TD]Đoàn Minh[/TD]
  [TD]Đăng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/04/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]8854[/TD]
  [TD]Phan Thị Anh[/TD]
  [TD]Đào[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]2888[/TD]
  [TD]Vũ Minh[/TD]
  [TD]Đạo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]31562[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/03/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]4455[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Trí[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/09/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]2880[/TD]
  [TD]Trầm Thùy[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]4377[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/07/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]2845[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/01/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]4398[/TD]
  [TD]Bùi Nhật Phương[/TD]
  [TD]Duyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/10/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]31580[/TD]
  [TD]Trần Mỹ An[/TD]
  [TD]Hà[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/10/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]2984[/TD]
  [TD]Đoàn Nghĩa[/TD]
  [TD]Hiệp[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/10/1996[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]2991[/TD]
  [TD]Nguyễn Quang[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/07/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4543[/TD]
  [TD]Trần Lưu Trung[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]23812[/TD]
  [TD]Nguyễn Văn[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/05/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]152[/TD]
  [TD]Đinh Thị Minh[/TD]
  [TD]Huyền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/08/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]95172[/TD]
  [TD]Đỗ An[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/06/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]3138[/TD]
  [TD]Trần Anh[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/11/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]4714[/TD]
  [TD]Trần Tuấn[/TD]
  [TD]Kiệt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/12/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]3177[/TD]
  [TD]Phạm Sỹ[/TD]
  [TD]Lâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]15494[/TD]
  [TD]Nguyễn Tân[/TD]
  [TD]Lân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/04/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]4744[/TD]
  [TD]Đặng Khánh[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/04/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]4742[/TD]
  [TD]Dư Trần Bảo[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/11/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]3197[/TD]
  [TD]Nguyễn Khánh[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/04/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]3231[/TD]
  [TD]Vương Việt[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]4839[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]Mina[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/07/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]2048[/TD]
  [TD]Nguyễn Quang[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/08/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]1017[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức Phương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/09/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]14971[/TD]
  [TD]Tăng Nguyễn Chiêu[/TD]
  [TD]Nghi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/01/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]32014[/TD]
  [TD]Đoàn Khôi[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/12/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]9410[/TD]
  [TD]Châu Ngọc[/TD]
  [TD]Phượng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/03/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]2286[/TD]
  [TD]Lưu Ngọc[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/12/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]1311[/TD]
  [TD]Lâm Ngọc[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/05/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]30896[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Thiện[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]13/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]396[/TD]
  [TD]Tăng Vĩnh[/TD]
  [TD]Thông[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/08/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]5387[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/05/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]2372[/TD]
  [TD]Trần Thị Cẩm[/TD]
  [TD]Tiên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/06/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]413[/TD]
  [TD]Bùi Quang[/TD]
  [TD]Tiến[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]5423[/TD]
  [TD]Ngô Chu[/TD]
  [TD]Toại[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/12/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]5507[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Trọng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/03/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]3944[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]19/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]1523[/TD]
  [TD]Trần Bội[/TD]
  [TD]Vân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]23602[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Huyền[/TD]
  [TD]Vi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/05/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]5655[/TD]
  [TD]Lâm Minh[/TD]
  [TD]Vinh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]13/04/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]2506[/TD]
  [TD]Phan Anh[/TD]
  [TD]Vũ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/09/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]4005[/TD]
  [TD]Đinh Ngọc Thảo[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/11/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]10448[/TD]
  [TD]Nguyễn Bảo Anh[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/05/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]5710[/TD]
  [TD]Nguyễn Văn[/TD]
  [TD]Xuân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/04/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]4035[/TD]
  [TD]Phan Lam[/TD]
  [TD]Yên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/09/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A07[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Vũ Duy Anh
  • Nguyễn Kim Ánh
  • Mai Chí Cường
  • Nguyễn Đức Duy
  • Nguyễn Đức Duy
  • Bùi Nhật Phương Duyên
  • Trầm Thùy Dương
  • Phan Thị Anh Đào
  • Vũ Minh Đạo
  • Đoàn Minh Đăng
  • Nguyễn Minh Đức
  • Nguyễn Ngọc Trí Đức
  • Trần Mỹ An Hà
  • Nguyễn Quang Hiếu
  • Trần Lưu Trung Hiếu
  • Đoàn Nghĩa Hiệp
  • Nguyễn Văn Hoàng
  • Đinh Thị Minh Huyền
  • Đỗ An Khang
  • Trần Anh Khoa
  • Trần Tuấn Kiệt
  • Phạm Sỹ Lâm
  • Nguyễn Tân Lân
  • Dư Trần Bảo Linh
  • Đặng Khánh Linh
  • Nguyễn Khánh Linh
  • Vương Việt Long
  • Mina
  • Nguyễn Quang Minh
  • Nguyễn Đức Phương Nam
  • Tăng Nguyễn Chiêu Nghi
  • Trương Mạn Ngọc
  • Đoàn Khôi Nguyên
  • Châu Ngọc Phượng
  • Lưu Ngọc Thanh
  • Lâm Ngọc Thảo
  • Nguyễn Minh Thiện
  • Tăng Vĩnh Thông
  • Nguyễn Minh Anh Thư
  • Bùi Quang Tiến
  • Ngô Chu Toại
  • Nguyễn Minh Trọng
  • Nguyễn Ngọc Phương Uyên
  • Trần Bội Vân
  • Nguyễn Huỳnh Huyền Vi
  • Lâm Minh Vinh
  • Phan Anh Vũ
  • Đinh Ngọc Thảo Vy
  • Nguyễn Bảo Anh Vy
  • Nguyễn Văn Xuân
   

Chia sẻ trang này