Danh sách lớp 10A09 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A9' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]31376[/TD]
  [TD]Đoàn Trần Hồng[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]21/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]7131[/TD]
  [TD]Phạm Nguyễn Thụy[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/08/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]31433[/TD]
  [TD]Hà Ngọc[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/08/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]7249[/TD]
  [TD]Lê Chí[/TD]
  [TD]Cường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/05/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]31455[/TD]
  [TD]Nguyễn Mạnh[/TD]
  [TD]Cường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/12/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]31456[/TD]
  [TD]Phạm Quốc[/TD]
  [TD]Cường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/08/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]691[/TD]
  [TD]Hoàng Nguyễn[/TD]
  [TD]Đạt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/01/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]4386[/TD]
  [TD]Phạm Khang[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/07/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]4507[/TD]
  [TD]Phạm Trần Bảo[/TD]
  [TD]Hân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/09/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]2977[/TD]
  [TD]Nguyễn Lê Thảo[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/06/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]3001[/TD]
  [TD]Dương Quang Ngọc Phụng[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/10/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]23815[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]Hồng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/10/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]3016[/TD]
  [TD]Mai Thanh[/TD]
  [TD]Hùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/02/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]1863[/TD]
  [TD]Trần Huy[/TD]
  [TD]Hùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/02/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]1879[/TD]
  [TD]Nguyễn Hữu[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/06/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4618[/TD]
  [TD]Phan Gia[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/06/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]31775[/TD]
  [TD]Đỗ Đức Đăng[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/07/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]34350[/TD]
  [TD]Nguyễn Bá[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/10/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]3137[/TD]
  [TD]Trần Anh[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/10/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]3163[/TD]
  [TD]Tăng Quán[/TD]
  [TD]Kiệt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/12/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]4787[/TD]
  [TD]Hồ Anh[/TD]
  [TD]Loan[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/12/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]4822[/TD]
  [TD]Nguyễn Tấn[/TD]
  [TD]Lợi[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/09/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]Trần Minh [/TD]
  [TD]Luân[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]990[/TD]
  [TD]Võ Hoàng[/TD]
  [TD]Mẫn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/04/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]2053[/TD]
  [TD]Phạm Đăng[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/09/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]3295[/TD]
  [TD]Trần Thanh Anh[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]21/03/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]4860[/TD]
  [TD]Vũ Khải[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/06/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]4890[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/08/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]16483[/TD]
  [TD]Lê Phương[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/10/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]34567[/TD]
  [TD]Phạm Đình[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/08/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]4980[/TD]
  [TD]Nguyễn Đình[/TD]
  [TD]Nhạc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/02/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Hoài[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]1134[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Quỳnh[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/12/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]3487[/TD]
  [TD]Lê Tấn[/TD]
  [TD]Phát[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/06/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]2179[/TD]
  [TD]Nguyễn Tấn[/TD]
  [TD]Phát[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/03/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]93178[/TD]
  [TD]Bùi Nhật[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/05/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]5157[/TD]
  [TD]Châu Đình Minh[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/03/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]3563[/TD]
  [TD]Hồ Huy[/TD]
  [TD]Quang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/06/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]3586[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]Quy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/01/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]3629[/TD]
  [TD]Lâm Nhật[/TD]
  [TD]Tài[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/10/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]5253[/TD]
  [TD]Trương Thanh[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/04/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]2326[/TD]
  [TD]Tôn Thất Hưng[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/10/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]32384[/TD]
  [TD]Phạm Vũ Thanh[/TD]
  [TD]Thùy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/10/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]3839[/TD]
  [TD]Phạm Nguyễn Bảo[/TD]
  [TD]Trân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/06/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]5518[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần Hoàng[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/06/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]5606[/TD]
  [TD]Bùi Thị Phương[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/11/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]483[/TD]
  [TD]Nguyễn Lý Cẩm[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/09/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]3955[/TD]
  [TD]Vũ Phương[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/12/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]3959[/TD]
  [TD]Lý Thùy[/TD]
  [TD]Vân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/12/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]3981[/TD]
  [TD]Giang Cẩm[/TD]
  [TD]Vinh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/10/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]5661[/TD]
  [TD]Đàm Nguyên[/TD]
  [TD]Vũ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A09[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. khoa971997

  khoa971997 New Member

  B-) kaka ta mem a9 xé tem
   
  [ẹc] thích bài này.
 3. K3_bkun

  K3_bkun New Member

  chú nào đây ;))
   
 4. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Phạm Nguyễn Thụy Anh
  • Đoàn Trần Hồng Ân
  • Hà Ngọc Châu
  • Lê Chí Cường
  • Nguyễn Mạnh Cường
  • Phạm Quốc Cường
  • Phạm Khang Duy
  • Hoàng Nguyễn Đạt
  • Phạm Trần Bảo Hân
  • Nguyễn Lê Thảo Hiền
  • Dương Quang Ngọc Phụng Hoàng
  • Trần Thanh Hồng
  • Nguyễn Hữu Huy
  • Phan Gia Huy
  • Mai Thanh Hùng
  • Trần Huy Hùng
  • Đỗ Đức Đăng Khoa
  • Nguyễn Bá Khoa
  • Trần Anh Khoa
  • Tăng Quán Kiệt
  • Hồ Ánh Loan
  • Trần Phan Long
  • Nguyễn Tấn Lợi
  • Trần Minh Luân
  • Phạm Đăng Minh
  • Trần Thanh Anh Minh
  • Vũ Khải Minh
  • Nguyễn Hoàng Nam
  • Lê Phương Ngân
  • Nguyễn Trần Hữu Nghĩa
  • Phạm Đình Nguyên
  • Nguyễn Đình Nhạc
  • Nguyễn Thị Hoài Như
  • Nguyễn Thị Quỳnh Như
  • Lê Tấn Phát
  • Nguyễn Tấn Phát
  • Bùi Nhật Quân
  • Châu Đình Minh Quân
  • Nguyễn Ngọc Quy
  • Lâm Nhật Tài
  • Trương Thanh Tâm
  • Tôn Thất Hưng Thịnh
  • Phạm Vũ Thanh Thùy
  • Phạm Nguyễn Bảo Trân
  • Nguyễn Trần Hoàng Trúc
  • Bùi Thị Phương Uyên
  • Nguyễn Lý Cẩm Uyên
  • Vũ Phương Uyên
  • Lý Thùy Vân
  • Giang Cẩm Vinh
  • Đàm Nguyên Vũ
   

Chia sẻ trang này