Danh sách lớp 10A10 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A10' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]15157[/TD]
  [TD]Nguyễn Thùy Trúc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]17/05/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]1657[/TD]
  [TD]Trần Tuấn[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/08/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]4276[/TD]
  [TD]Lê Hoàng Quốc[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/03/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]90960[/TD]
  [TD]Bùi Quốc Hoa[/TD]
  [TD]Bửu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]21/03/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]4346[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Cường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/08/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]31523[/TD]
  [TD]Lê Thành[/TD]
  [TD]Đạt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/08/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]31534[/TD]
  [TD]Nguyễn Tiến[/TD]
  [TD]Đạt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/07/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]97596[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Dung[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/11/1996[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]8845[/TD]
  [TD]Nguyễn Phúc Hồng[/TD]
  [TD]Duyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/02/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]3003[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Mỹ[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/12/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]4562[/TD]
  [TD]Nguyễn Thế[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/10/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]3056[/TD]
  [TD]Võ Gia[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/03/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]4667[/TD]
  [TD]Nguyễn Quang Thụy[/TD]
  [TD]Khanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/03/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]1935[/TD]
  [TD]Nguyễn Bá Nhật[/TD]
  [TD]Khánh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]4694[/TD]
  [TD]Ngô Duy Đăng[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/06/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4702[/TD]
  [TD]Trần Nguyên[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]21/03/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]31814[/TD]
  [TD]Phạm Lê Tường[/TD]
  [TD]Lan[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/12/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]7757[/TD]
  [TD]Huỳnh Minh[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/09/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]98034[/TD]
  [TD]Châu Ngọc[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/02/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]994[/TD]
  [TD]Dương Hoàng[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/03/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]4851[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/02/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]3297[/TD]
  [TD]Từ Ngọc[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/11/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]4868[/TD]
  [TD]Phạm Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/07/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]2622[/TD]
  [TD]Hoàng Thị Thiên[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/04/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]4907[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Kim[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/06/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]4958[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Thái[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/08/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]32021[/TD]
  [TD]Phạm Quốc[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/08/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]3410[/TD]
  [TD]Trần Khánh[/TD]
  [TD]Nhân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/03/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]17544[/TD]
  [TD]Trần Minh Quỳnh[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/11/1996[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]5083[/TD]
  [TD]Đoàn Thanh[/TD]
  [TD]Phú[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]34671[/TD]
  [TD]Trần Văn[/TD]
  [TD]Phú[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/07/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]3550[/TD]
  [TD]Nguyễn Xuân Thanh[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]18/12/1996[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]3582[/TD]
  [TD]Trương Anh[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/12/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]96706[/TD]
  [TD]Lê Ngọc Kỳ[/TD]
  [TD]Quang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/12/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]Lý Phong[/TD]
  [TD]Quốc[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]1306[/TD]
  [TD]Lương Đức[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/10/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]3699[/TD]
  [TD]Hoàng Thị Minh[/TD]
  [TD]Thi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/07/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]2317[/TD]
  [TD]Hồ Hữu[/TD]
  [TD]Thiện[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/08/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]3769[/TD]
  [TD]Võ Minh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/04/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]5400[/TD]
  [TD]Nguyễn Thy[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/01/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]1398[/TD]
  [TD]Nguyễn Vũ Khánh[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/12/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]6816[/TD]
  [TD]Dương Trung[/TD]
  [TD]Tín[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]93742[/TD]
  [TD]Nguyễn Nhật[/TD]
  [TD]Tôn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/11/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]3857[/TD]
  [TD]Phạm Vương[/TD]
  [TD]Triệu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]21/10/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]2592[/TD]
  [TD]Nguyễn Anh[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/06/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]5537[/TD]
  [TD]Nguyễn Viết[/TD]
  [TD]Trung[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/09/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]5580[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần Quốc[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/05/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]5582[/TD]
  [TD]Phạm Võ Thanh[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]3929[/TD]
  [TD]Nguyễn Duy[/TD]
  [TD]Tùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]3990[/TD]
  [TD]Hoàng Nguyễn Anh[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/04/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A10[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Nguyễn Thùy Trúc Anh
  • Trần Tuấn Anh
  • Lê Hoàng Quốc Bảo
  • Bùi Quốc Hoa Bửu
  • Nguyễn Minh Cường
  • Nguyễn Ngọc Phương Dung
  • Nguyễn Phúc Hồng Duyên
  • Lê Thành Đạt
  • Nguyễn Tiến Đạt
  • Nguyễn Thị Quỳnh Giang
  • Phạm Thanh Hà
  • Đào Trần Nhật Huy
  • Võ Gia Huy
  • Nguyễn Khánh Huyền
  • Nguyễn Quang Thụy Khanh
  • Nguyễn Bá Nhật Khánh
  • Ngô Duy Đăng Khoa
  • Trần Nguyên Khoa
  • Phạm Lê Tường Lan
  • Huỳnh Minh Long
  • Châu Ngọc Minh
  • Dương Hoàng Minh
  • Nguyễn Ngọc Minh
  • Từ Ngọc Minh
  • Phạm Nguyễn Hoàng My
  • Hoàng Thị Thiên Ngân
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Nguyễn Hoàng Phương Ngân
  • Nguyễn Thị Thái Ngọc
  • Trần Khánh Nhân
  • Trần Minh Quỳnh Như
  • Đoàn Thanh Phú
  • Nguyễn Xuân Thanh Phương
  • Lê Ngọc Kỳ Quang
  • Trương Anh Quân
  • Lý Phong Quốc
  • Lương Đức Thành
  • Hoàng Thị Minh Thi
  • Hồ Hữu Thiện
  • Võ Minh Thư
  • Nguyễn Thy Thy
  • Nguyễn Vũ Khánh Thy
  • Dương Trung Tín
  • Nguyễn Nhật Tôn
  • Phạm Vương Triệu
  • Nguyễn Viết Trung
  • Nguyễn Trần Quốc Tuấn
  • Phạm Võ Thanh Tuấn
  • Nguyễn Duy Tùng
  • Hoàng Nguyễn Anh Vũ
  • Nguyễn Thị Minh Nhật
   

Chia sẻ trang này