Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Danh sách lớp 10A11 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A11' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]1603[/TD]
  [TD]Nguyễn Phan Thu[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]09/12/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]4200[/TD]
  [TD]Nguyễn Quỳnh[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/06/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]550[/TD]
  [TD]Ngô Lê Hoàng[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/10/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]4223[/TD]
  [TD]Nguyễn Đỗ Kỳ[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/02/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]8758[/TD]
  [TD]Trần Thái[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/07/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]4293[/TD]
  [TD]Vũ Gia[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]15/01/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]1697[/TD]
  [TD]Mai Trịnh Thanh[/TD]
  [TD]Chi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/05/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]4350[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Đăng[/TD]
  [TD]Danh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/11/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]35315[/TD]
  [TD]Vũ Quang[/TD]
  [TD]Đông[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/08/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]4414[/TD]
  [TD]Vũ Đình[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/02/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]32863[/TD]
  [TD]Đỗ Quang[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/12/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]36245[/TD]
  [TD]Lộc Đức[/TD]
  [TD]Hậu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]15/05/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]18251[/TD]
  [TD]Đỗ Huỳnh Thanh[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/11/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]26810[/TD]
  [TD]Lữ[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/11/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]3015[/TD]
  [TD]Lê Tuấn[/TD]
  [TD]Hùng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/10/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]3063[/TD]
  [TD]Nguyễn[/TD]
  [TD]Huỳnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/09/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]1897[/TD]
  [TD]Nguyễn Thanh[/TD]
  [TD]Huỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/01/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]3192[/TD]
  [TD]Huỳnh Nguyễn Mỹ[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/12/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]227[/TD]
  [TD]Trần Lê[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/09/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]4887[/TD]
  [TD]Lương Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]98053[/TD]
  [TD]Trần Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/01/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]2094[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Xuân[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/10/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]4906[/TD]
  [TD]Nguyễn Phúc Kim[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/03/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]15626[/TD]
  [TD]Huỳnh Hồng[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/03/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]4952[/TD]
  [TD]Nguyễn Hồng[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/01/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]3399[/TD]
  [TD]Đinh Thiện[/TD]
  [TD]Nhân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/12/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]4993[/TD]
  [TD]Trần Hữu Huy[/TD]
  [TD]Nhân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/05/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]1149[/TD]
  [TD]Lương Minh[/TD]
  [TD]Phát[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/03/1996[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]3525[/TD]
  [TD]Phạm Thiên[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/07/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]313[/TD]
  [TD]Trần Khánh[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/08/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]9395[/TD]
  [TD]Lưu Mỹ[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/05/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]5173[/TD]
  [TD]Trần Minh[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/11/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]5191[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Mai[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/12/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]96755[/TD]
  [TD]Au Đức[/TD]
  [TD]Tài[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/07/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]3647[/TD]
  [TD]Trần Nhật[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/08/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]5240[/TD]
  [TD]Từ Triệu[/TD]
  [TD]Tạp[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/09/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]5290[/TD]
  [TD]Nguyễn Nhật[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/10/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]5301[/TD]
  [TD]Lê Võ Thiên[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/03/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]3798[/TD]
  [TD]Nguyễn Trường[/TD]
  [TD]Tín[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/08/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]2386[/TD]
  [TD]Dương Lê Thùy[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/11/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]92254[/TD]
  [TD]Chi Chi Phương[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/07/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]3865[/TD]
  [TD]Nguyễn Hữu[/TD]
  [TD]Trọng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]13/10/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]5524[/TD]
  [TD]Trần Mạch Đông[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/01/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]1487[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Thanh[/TD]
  [TD][/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/12/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]3935[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Thiên[/TD]
  [TD]Tường[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]15/02/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]1514[/TD]
  [TD]Lê Vũ Thu[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/03/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]32616[/TD]
  [TD]Trần Hoàng Phương[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/08/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]24173[/TD]
  [TD]Trần Nguyễn Lan[/TD]
  [TD]Vi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/04/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]16885[/TD]
  [TD]Đặng Quang[/TD]
  [TD]Vinh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/09/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A11[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Nguyễn Thùy Trúc Anh
  • Trần Tuấn Anh
  • Lê Hoàng Quốc Bảo
  • Bùi Quốc Hoa Bửu
  • Nguyễn Minh Cường
  • Nguyễn Ngọc Phương Dung
  • Nguyễn Phúc Hồng Duyên
  • Lê Thành Đạt
  • Nguyễn Tiến Đạt
  • Nguyễn Thị Quỳnh Giang
  • Phạm Thanh Hà
  • Đào Trần Nhật Huy
  • Võ Gia Huy
  • Nguyễn Khánh Huyền
  • Nguyễn Quang Thụy Khanh
  • Nguyễn Bá Nhật Khánh
  • Ngô Duy Đăng Khoa
  • Trần Nguyên Khoa
  • Phạm Lê Tường Lan
  • Huỳnh Minh Long
  • Châu Ngọc Minh
  • Dương Hoàng Minh
  • Nguyễn Ngọc Minh
  • Từ Ngọc Minh
  • Phạm Nguyễn Hoàng My
  • Hoàng Thị Thiên Ngân
  • Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Nguyễn Hoàng Phương Ngân
  • Nguyễn Thị Thái Ngọc
  • Trần Khánh Nhân
  • Trần Minh Quỳnh Như
  • Đoàn Thanh Phú
  • Nguyễn Xuân Thanh Phương
  • Lê Ngọc Kỳ Quang
  • Trương Anh Quân
  • Lý Phong Quốc
  • Lương Đức Thành
  • Hoàng Thị Minh Thi
  • Hồ Hữu Thiện
  • Võ Minh Thư
  • Nguyễn Thy Thy
  • Nguyễn Vũ Khánh Thy
  • Dương Trung Tín
  • Nguyễn Nhật Tôn
  • Phạm Vương Triệu
  • Nguyễn Viết Trung
  • Nguyễn Trần Quốc Tuấn
  • Phạm Võ Thanh Tuấn
  • Nguyễn Duy Tùng
  • Hoàng Nguyễn Anh Vũ
  • Nguyễn Thị Minh Nhật
   

Chia sẻ trang này