Danh sách lớp 10A12 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A12' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]4042[/TD]
  [TD]Đinh Quốc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/12/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]2549[/TD]
  [TD]Lý Quốc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]01/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]4046[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Trâm[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/01/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]4048[/TD]
  [TD]Trần Thu Nam[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]15/06/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]4050[/TD]
  [TD]Thái Huỳnh Kim[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/11/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]2553[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần Thanh[/TD]
  [TD]Danh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]97546[/TD]
  [TD]Trần Công[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/08/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]4055[/TD]
  [TD]Trương Khắc[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/06/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]4059[/TD]
  [TD]Ngô Đình[/TD]
  [TD]Hải[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/04/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]2560[/TD]
  [TD]Nguyễn Diệp Thảo[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]19/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]2561[/TD]
  [TD]Nguyễn Tri Trí[/TD]
  [TD]Hiển[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]18/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]4061[/TD]
  [TD]Trần Ngọc[/TD]
  [TD]Hòa[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]15/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]4064[/TD]
  [TD]Hoàng Nghĩa[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/02/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]2563[/TD]
  [TD]Nguyễn Thái Phan[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/10/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]4067[/TD]
  [TD]Trần Mậu Đăng[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]05/11/1996[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4069[/TD]
  [TD]Nguyễn Trung Đăng[/TD]
  [TD]Khuê[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/04/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]4070[/TD]
  [TD]Nguyễn Thiện[/TD]
  [TD]Lễ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/10/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]2566[/TD]
  [TD]Vương Khánh[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/05/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]4074[/TD]
  [TD]Quách Vĩnh[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/09/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]4082[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần Hoàng[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]04/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]95042[/TD]
  [TD]Trương Phạm Uyên[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/09/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]95039[/TD]
  [TD]Hà Bảo[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/10/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]2569[/TD]
  [TD]Lê Minh[/TD]
  [TD]Nhật[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/03/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]2570[/TD]
  [TD]Dương Ngọc Yến[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/01/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]4089[/TD]
  [TD]Vương Tấn[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]11/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]2575[/TD]
  [TD]Lê Thị Yến[/TD]
  [TD]Phụng[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]03/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]4090[/TD]
  [TD]Giang Mỹ[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/12/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]2579[/TD]
  [TD]Võ Ngọc[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/10/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]2580[/TD]
  [TD]Nguyễn Thái[/TD]
  [TD]Sang[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]03/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]4091[/TD]
  [TD]Trần Ngọc Đăng[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]17/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]4092[/TD]
  [TD]Huỳnh Nhựt[/TD]
  [TD]Tấn[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]29/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]4093[/TD]
  [TD]Trương Công Thái[/TD]
  [TD]Thạch[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/10/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]2583[/TD]
  [TD]Nguyễn Đỗ[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]23/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]2584[/TD]
  [TD]Nguyễn Tiến[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/04/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]4096[/TD]
  [TD]Nguyễn Thanh[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]02/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]4097[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Thanh[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]25/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]4098[/TD]
  [TD]Vũ Phương[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/09/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]2585[/TD]
  [TD]Nguyễn Mai Khánh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/09/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]4108[/TD]
  [TD]Phan Khánh[/TD]
  [TD]Trâm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/04/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]4103[/TD]
  [TD]Quách Thị Kim[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/11/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]4110[/TD]
  [TD]Ngô Trần Thủy[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/12/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]4111[/TD]
  [TD]Mai Việt[/TD]
  [TD]Trung[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/11/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]2595[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Thục[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]15/11/1996[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]4115[/TD]
  [TD]Phạm Hoàng Tường[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/11/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10A12[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  • Đinh Quốc Anh
  • Lý Quốc Anh
  • Nguyễn Thị Trâm Anh
  • Trần Thu Nam Anh
  • Thái Huỳnh Kim Bảo
  • Nguyễn Trần Thanh Danh
  • Trần Công Duy
  • Trương Khắc Duy
  • Ngô Đình Hải
  • Nguyễn Diệp Thảo Hiền
  • Nguyễn Tri Trí Hiển
  • Trần Ngọc Hòa
  • Hoàng Nghĩa Huy
  • Nguyễn Thái Phan Huy
  • Trần Mậu Đăng Khoa
  • Nguyễn Trung Đăng Khuê
  • Nguyễn Thiện Lễ
  • Vương Khánh Linh
  • Quách Vĩnh Lộc
  • Nguyễn Trần Hoàng My
  • Trương Phạm Uyên My
  • Trần Hoàng Nam
  • Hà Bảo Ngọc
  • Lê Minh Nhật
  • Dương Ngọc Yến Nhi
  • Vương Tấn Phúc
  • Lê Thị Yến Phụng
  • Giang Mỹ Quỳnh
  • Nguyễn Thái Sang
  • Huỳnh Nhựt Tấn
  • Trần Ngọc Đăng Tâm
  • Nguyễn Hoàng Mỹ Thanh
  • Nguyễn Đỗ Thành
  • Nguyễn Tiến Thành
  • Nguyễn Thanh Thảo
  • Nguyễn Thị Thanh Thảo
  • Vũ Phương Thảo
  • Trương Công Thái Thạch
  • Nguyễn Mai Khánh Thư
  • Quách Thị Kim Trang
  • Phan Khánh Trâm
  • Lê Nguyễn Phương Trinh
  • Mai Việt Trung
  • Ngô Trần Thủy Trúc
  • Nguyễn Anh Trúc
  • Lê Lưu Hoàng Dung Tú
  • Nguyễn Thị Thục Uyên
  • Phạm Hoàng Tường Vy
   

Chia sẻ trang này