Danh sách lớp 10A14 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'A14' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]2599[/TD]
  [TD]Nguyễn Vân[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]33912[/TD]
  [TD]Võ Nhật[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]2602[/TD]
  [TD]Vũ Quốc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]33913[/TD]
  [TD]Hồ Chánh[/TD]
  [TD]Bang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]2604[/TD]
  [TD]Lương Trọng[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]12734[/TD]
  [TD]Mai Kim[/TD]
  [TD]Cúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]2610[/TD]
  [TD]Nguyễn Hiền[/TD]
  [TD]Duyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]8684[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Hương[/TD]
  [TD]Duyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]4139[/TD]
  [TD]Bùi Cẩm[/TD]
  [TD]Hằng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]12740[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Thanh[/TD]
  [TD]Hằng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/06/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]4140[/TD]
  [TD]Phạm Ngô Ngọc[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]33921[/TD]
  [TD]Đặng Chí[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]12743[/TD]
  [TD]Trương Nguyễn[/TD]
  [TD]Khánh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]2619[/TD]
  [TD]Dương Thùy[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]12748[/TD]
  [TD]Nguyễn Oanh Trúc[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]12749[/TD]
  [TD]Nguyễn Thành Phạm[/TD]
  [TD]Luân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]12751[/TD]
  [TD]Nguyễn Phúc Thảo[/TD]
  [TD]Nghi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]2627[/TD]
  [TD]Trần Đại[/TD]
  [TD]Nghĩa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]8690[/TD]
  [TD]Lâm Minh[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]12754[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Thảo[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/08/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]33926[/TD]
  [TD]Trương Ngọc Ý[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]12755[/TD]
  [TD]Võ Thị Kiều[/TD]
  [TD]Oanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]4162[/TD]
  [TD]Trần Minh[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]12756[/TD]
  [TD]Trương Võ Hoàng[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/11/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]12757[/TD]
  [TD]Nguyễn Trọng[/TD]
  [TD]Phước[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]12758[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]21/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]33929[/TD]
  [TD]Trần Tuyết[/TD]
  [TD]Phượng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/06/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]2634[/TD]
  [TD]Đặng Minh[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]33930[/TD]
  [TD]Trần Hồng[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/01/1996[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]2633[/TD]
  [TD]Trần Nhật[/TD]
  [TD]Quang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]2636[/TD]
  [TD]Lê Phạm Ngân[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]33936[/TD]
  [TD]Ngô Minh[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]8696[/TD]
  [TD]Huỳnh Công[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]33939[/TD]
  [TD]Đỗ Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]Thiên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]4169[/TD]
  [TD]Nguyễn Khang[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]2650[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Triết[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/08/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]2652[/TD]
  [TD]Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]12765[/TD]
  [TD]Nguyễn Mộng Thanh[/TD]
  [TD]Tuyền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10A14[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   

Chia sẻ trang này