Danh sách lớp 10D02 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'D2' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]90825[/TD]
  [TD]Trần Nguyên Xuân[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]06/03/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]2689[/TD]
  [TD]Ngô Thục[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/03/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]90031[/TD]
  [TD]Nguyễn Cao Quỳnh[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]18/11/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]4306[/TD]
  [TD]Phạm Nam[/TD]
  [TD]Bình[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/08/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]91004[/TD]
  [TD]Nguyễn Thành[/TD]
  [TD]Công[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/05/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]791[/TD]
  [TD]Phạm Lê Trung[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/11/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]91275[/TD]
  [TD]Phan Sĩ Phú[/TD]
  [TD]Hưng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/04/1997[/TD]
  [TD]37,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]15418[/TD]
  [TD]Lê Hứa Quỳnh[/TD]
  [TD]Hương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]18276[/TD]
  [TD]Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/01/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]97640[/TD]
  [TD]Lương Mai[/TD]
  [TD]Khanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]18/02/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]31820[/TD]
  [TD]Phạm Nguyễn Nghi[/TD]
  [TD]Lâm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/03/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]97991[/TD]
  [TD]Đặng Kiếm[/TD]
  [TD]Lan[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/09/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]4754[/TD]
  [TD]Lưu Hoàng Thùy[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/08/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]91460[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]Loan[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/09/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]3303[/TD]
  [TD]Lê Trần Phương[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/11/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]91549[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Kiều[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/08/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]90391[/TD]
  [TD]Nguyễn Lâm[/TD]
  [TD]Nghi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/09/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]4930[/TD]
  [TD]Lê Trọng[/TD]
  [TD]Nghĩa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/05/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]96602[/TD]
  [TD]Nguyễn Đinh Ngọc[/TD]
  [TD]Nhân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/04/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]3424[/TD]
  [TD]Huỳnh Hữu Thảo[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/04/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]3441[/TD]
  [TD]Quách Vương[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/08/1997[/TD]
  [TD]38,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]91717[/TD]
  [TD]Tạ Kim[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/04/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]91785[/TD]
  [TD]Đinh Thiện[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/01/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]3543[/TD]
  [TD]Nguyễn Hà[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/12/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]2220[/TD]
  [TD]Phan Lam[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/02/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]40447[/TD]
  [TD]Hà Ngọc Duy[/TD]
  [TD]Quyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/02/1997[/TD]
  [TD]38,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]3658[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoài Diệu[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/07/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]98186[/TD]
  [TD]Nguyễn Lan[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/02/1997[/TD]
  [TD]37,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]3745[/TD]
  [TD]Đỗ Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/02/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]98248[/TD]
  [TD]Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Trà[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/07/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]34980[/TD]
  [TD]Trần Ngọc[/TD]
  [TD]Trân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/03/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]33764[/TD]
  [TD]Ngô Vũ Thủy[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/01/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]2436[/TD]
  [TD]Lê Nguyễn Tiến[/TD]
  [TD]Trung[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/04/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]3915[/TD]
  [TD]Nguyễn Duy[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/01/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]3934[/TD]
  [TD]Nguyễn Kim[/TD]
  [TD]Tước[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/10/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]5615[/TD]
  [TD]Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/09/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]5669[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]Vũ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/04/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]1570[/TD]
  [TD]Nguyễn Quỳnh[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/11/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D02[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. nipnip122

  nipnip122 Member

  áh 40447!!!
   
 3. byuntaetran

  byuntaetran New Member

  Xếp loại TN là xếp loại gì sao mình k có nhỉ ~~"
   
 4. boymc

  boymc Administrator

  bé nipnip giỏi thế :(
   
 5. hero_cold_boy

  hero_cold_boy Moderator Staff Member

  khủng thế 38,25 :O
   
 6. Gà <3

  Gà <3 New Member

  là xếp loại tốt ngiệp đó bạn :)
  chắc có sai sót gì nên bạn k có. Mình thấy nhìu bạn cũng k có
   
 7. byuntaetran

  byuntaetran New Member

  tks :) Làm quen nhé mọi người hehe
   
 8. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  Chắc do bên trường làm thiếu thôi.
   
 9. nipnip122

  nipnip122 Member

  tại e hên thoy a ơi chứ toán đc có 6.25 văn 6.75 àh. Nhưng mà hên cái anh đc 9.75:|
   
 10. Diệu Thanh

  Diệu Thanh New Member

  Không quen ai hết :(( :((
   

Chia sẻ trang này