Danh sách lớp 10D05 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'D5' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]4232[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Minh[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]20/01/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]32728[/TD]
  [TD]Nguyễn Phượng[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/05/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]95432[/TD]
  [TD]Tiêu Nguyễn Đức[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/03/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]90919[/TD]
  [TD]Trương Quỳnh[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/12/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]15219[/TD]
  [TD]Lê Thảo[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/05/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]31538[/TD]
  [TD]Trần[/TD]
  [TD]Đạt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/08/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]2818[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Nhã[/TD]
  [TD]Doanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]4413[/TD]
  [TD]Nguyễn Thùy[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/06/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]688[/TD]
  [TD]Phạm Thanh Thùy[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/06/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]2924[/TD]
  [TD]Nguyễn Huệ Thanh[/TD]
  [TD]Giang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/11/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]6026[/TD]
  [TD]Trần Thị Thu[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/09/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]2988[/TD]
  [TD]Kha Tôn[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/11/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]1853[/TD]
  [TD]Đặng Nguyên[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]15/07/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]91235[/TD]
  [TD]Trần Ngọc Thanh[/TD]
  [TD]Hồng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/06/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]3068[/TD]
  [TD]Lý Thuật[/TD]
  [TD]Hưng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/05/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]24510[/TD]
  [TD]Bế Minh[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/06/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]Lý Gia[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]4775[/TD]
  [TD]Tống Khánh[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/02/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]3209[/TD]
  [TD]Trần Thùy Duyên[/TD]
  [TD]Lisa[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/01/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]31867[/TD]
  [TD]Phạm Thiên[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/05/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]3266[/TD]
  [TD]Trương Ngọc[/TD]
  [TD]Mai[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/04/1996[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]2033[/TD]
  [TD]Lâm Cao Gia[/TD]
  [TD]Mẫn[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/10/1997[/TD]
  [TD]36,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]33243[/TD]
  [TD]Lư Khánh[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/12/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]91551[/TD]
  [TD]Nguyễn Thuý[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/07/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]3319[/TD]
  [TD]Nguyễn Thúy Hồng[/TD]
  [TD]Nga[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/01/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]33297[/TD]
  [TD]Huỳnh Kim[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/12/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]15628[/TD]
  [TD]Lê Thị Thanh[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/04/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]2124[/TD]
  [TD]Trần Thảo[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/01/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]1104[/TD]
  [TD]Lê Thụy Yến[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/11/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]1157[/TD]
  [TD]Vương Khải[/TD]
  [TD]Phát[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/10/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]98142[/TD]
  [TD]Nguyễn Phan Hồng[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]36650[/TD]
  [TD]Lê Thục[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/09/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]2216[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng Nam[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]03/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]32169[/TD]
  [TD]Trương Thanh Thảo[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/11/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]32198[/TD]
  [TD]Dương Thụy[/TD]
  [TD]Quyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/05/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]5235[/TD]
  [TD]Nguyễn Phú[/TD]
  [TD]Tài[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/07/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]33552[/TD]
  [TD]Lê Đỗ Minh[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/06/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]5263[/TD]
  [TD]Lê Hoàng Thiên[/TD]
  [TD]Thạch[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/07/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]5300[/TD]
  [TD]Lê Phương[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/02/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]15874[/TD]
  [TD]Lưu Ngọc Như[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/11/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]3689[/TD]
  [TD]Trần Lê Mai[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/04/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]2333[/TD]
  [TD]Nguyễn Phạm Minh[/TD]
  [TD]Thông[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/09/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]3725[/TD]
  [TD]Từ Hòa[/TD]
  [TD]Thuận[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/09/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]34922[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng Anh[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/03/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]90666[/TD]
  [TD]Đinh Hữu[/TD]
  [TD]Toàn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/11/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]5491[/TD]
  [TD]Đỗ Phương[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/11/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]3876[/TD]
  [TD]Võ Hoàng[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/08/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]3922[/TD]
  [TD]Nguyễn Thanh Minh[/TD]
  [TD]Tuệ[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/12/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]2474[/TD]
  [TD]Lê Nguyễn Hạ[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]5632[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Thúy[/TD]
  [TD]Vân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/12/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]16875[/TD]
  [TD]Võ Ngọc Bích[/TD]
  [TD]Vân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/06/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]3993[/TD]
  [TD]Nguyễn[/TD]
  [TD]Vũ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/02/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]53[/TD]
  [TD="align: right"]2547[/TD]
  [TD]Phan Thuỳ Hải[/TD]
  [TD]Yến[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/11/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D05[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   

Chia sẻ trang này