Danh sách lớp 10D06 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'D6' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]4043[/TD]
  [TD]Lê Ngọc Minh[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD="align: right"]18/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]2550[/TD]
  [TD]Ngô Đức[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]09/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]4045[/TD]
  [TD]Nguyễn Tâm[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]17/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]4047[/TD]
  [TD]Tô Thị Tuyết[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]14/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]4053[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Dung[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]13/08/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4058[/TD]
  [TD]Lê Ngô Cát[/TD]
  [TD]Hạ[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]17/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]4060[/TD]
  [TD]Đặng Ngọc Gia[/TD]
  [TD]Hân[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]4076[/TD]
  [TD]Nguyễn Nhựt Ái[/TD]
  [TD]Lynh[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]10/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]2568[/TD]
  [TD]Phạm Hoàng[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]18/11/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]2571[/TD]
  [TD]Hoàng Hải[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]27/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]2572[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]30/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]4088[/TD]
  [TD]Trần Thiện[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]02/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]2577[/TD]
  [TD]Trần Lê[/TD]
  [TD]Quang[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]08/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]4094[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng Mỹ[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]01/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]4100[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Tiến[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]11/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]2586[/TD]
  [TD]Trần Phạm Quỳnh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]26/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]2587[/TD]
  [TD]Đào Thuỷ[/TD]
  [TD]Tiên[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]16/06/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]2588[/TD]
  [TD]Thái Quỳnh[/TD]
  [TD]Tiên[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]07/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]2591[/TD]
  [TD]Nguyễn Đặng Tú[/TD]
  [TD]Trâm[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]16/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]4105[/TD]
  [TD]Nguyễn Lê Bích[/TD]
  [TD]Trâm[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]19/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]4102[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Ngọc[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]20/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]53[/TD]
  [TD="align: right"]2598[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]x[/TD]
  [TD]18/06/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]4120[/TD]
  [TD]Mai Hồng[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/04/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]4121[/TD]
  [TD]Nguyễn Phạm Ngọc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]12733[/TD]
  [TD]Phạm Linh Ngọc[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]4124[/TD]
  [TD]Đoàn Thị Ngọc[/TD]
  [TD]Ánh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/11/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]4127[/TD]
  [TD]Nguyễn Thanh[/TD]
  [TD]Bình[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]2606[/TD]
  [TD]Nguyễn Huy[/TD]
  [TD]Cương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]33919[/TD]
  [TD]Trần Hải[/TD]
  [TD]Đăng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]12737[/TD]
  [TD]Phạm Vũ[/TD]
  [TD]Đạt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/06/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]4130[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Di[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]4135[/TD]
  [TD]Trần Hoàng Kỳ[/TD]
  [TD]Duyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]12738[/TD]
  [TD]Võ Hồ Hồng[/TD]
  [TD]Hạnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]12741[/TD]
  [TD]Nguyễn Trọng[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]33922[/TD]
  [TD]Nguyễn Viết[/TD]
  [TD]Khải[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]4144[/TD]
  [TD]Ngô Trần Gia[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/05/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]33923[/TD]
  [TD]Dương Tuấn[/TD]
  [TD]Kiệt[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/07/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]4151[/TD]
  [TD]Lư Phụng[/TD]
  [TD]Mỹ[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]12753[/TD]
  [TD]Nguyễn Phương Bảo[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/03/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]4156[/TD]
  [TD]Nguyễn Phúc Minh[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/12/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]4164[/TD]
  [TD]Nguyễn Đỗ Sơn[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/09/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]8693[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Đan[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/11/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]12759[/TD]
  [TD]Lê Hữu[/TD]
  [TD]Tân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/11/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]4168[/TD]
  [TD]Phạm Việt Anh[/TD]
  [TD]Thi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]8699[/TD]
  [TD]Lê Vũ Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]12761[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng Vân[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/01/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]4174[/TD]
  [TD]Huỳnh Ngọc Thủy[/TD]
  [TD]Tiên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/08/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]8700[/TD]
  [TD]Võ Lê Cẩm[/TD]
  [TD]Tiên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/02/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]8701[/TD]
  [TD]Lưu Kim[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]33941[/TD]
  [TD]Lê Phan Minh[/TD]
  [TD]Triết[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/08/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]2653[/TD]
  [TD]Lê Anh[/TD]
  [TD]Tuấn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/10/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]12766[/TD]
  [TD]Trà Huy[/TD]
  [TD]Vũ[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/11/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]33945[/TD]
  [TD]Huỳnh Vũ Thanh[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/08/1997[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D06[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   

Chia sẻ trang này