Các bạn cần lấy lại mật khẩu hoặc đăng ký tài khoản vui lòng Zalo

Danh sách lớp 10D07 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'D7' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15140[/TD]
  [TD]Đỗ Thị Quỳnh[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]05/05/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1653[/TD]
  [TD]Trần Nguyễn Vân[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4277[/TD]
  [TD]Lư Quốc[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]23/02/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2771[/TD]
  [TD]Nguyễn Phụng[/TD]
  [TD]Cầm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/10/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4310[/TD]
  [TD]Scheckenreither Thanh Thanh[/TD]
  [TD]Cathy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/02/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2777[/TD]
  [TD]Lê Ngọc Minh[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1715[/TD]
  [TD]Đoàn Kim Ngọc[/TD]
  [TD]Diệp[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/03/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38308[/TD]
  [TD]Kao Dực[/TD]
  [TD]Đình[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/03/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2831[/TD]
  [TD]Nguyễn Lương Tiến[/TD]
  [TD]Dũng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/10/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]90124[/TD]
  [TD]Phạm Thị Anh[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/04/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4472[/TD]
  [TD]Lê Hoàng Nhật[/TD]
  [TD]Hạ[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/08/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4479[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]Hải[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/06/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]758[/TD]
  [TD]Trần Gia[/TD]
  [TD]Hân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/10/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8959[/TD]
  [TD]Đặng Thanh[/TD]
  [TD]Hoàng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/08/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15422[/TD]
  [TD]Phạm Vũ Mai[/TD]
  [TD]Hương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/09/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3087[/TD]
  [TD]Lâm Quốc[/TD]
  [TD]Khải[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/04/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3106[/TD]
  [TD]Nhan Kiều[/TD]
  [TD]Khanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/07/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]874[/TD]
  [TD]Trần Ngọc[/TD]
  [TD]Khánh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/03/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3140[/TD]
  [TD]Trần Đăng[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/07/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3155[/TD]
  [TD]Lê Quốc[/TD]
  [TD]Khương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/10/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4807[/TD]
  [TD]Nguyễn Vũ Hoàng[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/08/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2049[/TD]
  [TD]Nguyễn Thanh Khôi[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/03/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3308[/TD]
  [TD]Võ Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/04/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3311[/TD]
  [TD]Mai Huỳnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/05/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4920[/TD]
  [TD]Nguyễn Hà Phương[/TD]
  [TD]Nghi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/12/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4943[/TD]
  [TD]Hoàng Trần Thúy[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/01/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3383[/TD]
  [TD]Võ Hồng[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/06/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1079[/TD]
  [TD]Phạm Nguyễn Hạnh[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/08/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]95206[/TD]
  [TD]Phạm Ngọc Thảo[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/01/1997[/TD]
  [TD]37,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5137[/TD]
  [TD]Phạm Lương Yến[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/09/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25007[/TD]
  [TD]Phạm Tô Minh[/TD]
  [TD]Quốc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]24/07/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10893[/TD]
  [TD]Lê Thị Kim[/TD]
  [TD]Quyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/04/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26088[/TD]
  [TD]Hồ Ngọc Kim[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/11/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2248[/TD]
  [TD]Hoàng Thụy Như[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/04/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD] [/TD]
  [TD]Nguyễn Hương [/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5247[/TD]
  [TD]Nguyễn Thành[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]21/09/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]363[/TD]
  [TD]Huỳnh Cao Ngọc[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/05/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33615[/TD]
  [TD]Trần Việt[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/03/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5328[/TD]
  [TD]Vũ Thị Minh[/TD]
  [TD]Thi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3720[/TD]
  [TD]Đỗ Thị Minh[/TD]
  [TD]Thu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/10/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27560[/TD]
  [TD]Trần Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/07/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5467[/TD]
  [TD]Hoàng Mai[/TD]
  [TD]Trân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/03/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5440[/TD]
  [TD]Nguyễn Thu[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/05/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32457[/TD]
  [TD]Trần Thị Thùy[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/02/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5500[/TD]
  [TD]Võ Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2428[/TD]
  [TD]Ngô Vũ[/TD]
  [TD]Trọng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/06/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18799[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/08/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9693[/TD]
  [TD]Nguyễn Thành[/TD]
  [TD]Trung[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5602[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Thanh[/TD]
  [TD]Tuyền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/11/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3954[/TD]
  [TD]Trần Thụy Diễm[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8620[/TD]
  [TD]Nguyễn Thụy Ai[/TD]
  [TD]Vinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/06/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4014[/TD]
  [TD]Lê Phạm Phương[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1587[/TD]
  [TD]Quách Nghinh[/TD]
  [TD]Xuân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/01/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D07[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. fanifanihwangie

  fanifanihwangie New Member

  lớp mình thụ động quá :((
   
 3. phamphuong

  phamphuong New Member

  Bạn tên j z?mik chung lop nek
   
 4. fanifanihwangie

  fanifanihwangie New Member

  cậu cho mình yh cho dễ nch nha:x
   

Chia sẻ trang này