Danh sách lớp 10D08 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'D8' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]14817[/TD]
  [TD]Đặng Huỳnh Thành[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD="align: right"]24/01/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]2664[/TD]
  [TD]Phạm Thị Thái[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/06/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]2675[/TD]
  [TD]Đặng Hoàng[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/04/1997[/TD]
  [TD]37,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]4211[/TD]
  [TD]Hoàng Kỳ[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/03/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]15146[/TD]
  [TD]Lương Lan[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/07/1997[/TD]
  [TD]38[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]2698[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Phương[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/08/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]4234[/TD]
  [TD]Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/10/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]31373[/TD]
  [TD]Vũ Trần Trâm[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/10/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]4327[/TD]
  [TD]Ngô Thị Mai[/TD]
  [TD]Chi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/06/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]4420[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Mỹ[/TD]
  [TD]Đào[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/06/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]2817[/TD]
  [TD]Châu Thanh[/TD]
  [TD]Diệp[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/04/1996[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]2919[/TD]
  [TD]Võ Trọng[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/07/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]2877[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Anh[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/03/1997[/TD]
  [TD]39[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]7384[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Quỳnh[/TD]
  [TD]Giang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/07/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD] [/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]32978[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Thanh[/TD]
  [TD]Hằng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]2953[/TD]
  [TD]Trần Văn Chấn[/TD]
  [TD]Hào[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/03/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]750[/TD]
  [TD]Phùng Ngọc Nguyên[/TD]
  [TD]Hảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/11/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]112[/TD]
  [TD]Bùi Thái[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]4527[/TD]
  [TD]Vương Nguyễn Phúc Minh[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/05/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]1882[/TD]
  [TD]Nguyễn Văn Hoàng[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/08/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]7565[/TD]
  [TD]Trần Minh[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/02/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]854[/TD]
  [TD]Võ Minh[/TD]
  [TD]Hy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/08/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]1958[/TD]
  [TD]Đỗ Đức Huy[/TD]
  [TD]Khương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/03/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]96408[/TD]
  [TD]Lư Y[/TD]
  [TD]Lâm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/11/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]34389[/TD]
  [TD]Trần Chí[/TD]
  [TD]Lâm[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/07/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]4753[/TD]
  [TD]Lê Trần Khánh[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/11/1997[/TD]
  [TD]39,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]3217[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng[/TD]
  [TD]Long[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]01/03/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]2046[/TD]
  [TD]Nguyễn Bảo[/TD]
  [TD]Minh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/06/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]7868[/TD]
  [TD]Huỳnh Lâm Bảo[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/02/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]2095[/TD]
  [TD]Nguyễn Phúc Tố[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/04/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]16489[/TD]
  [TD]Phan Bội Kim[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/10/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]3340[/TD]
  [TD]Trang Đoàn Khánh[/TD]
  [TD]Ngân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/01/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]3381[/TD]
  [TD]Trần Thị Khánh[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/11/1997[/TD]
  [TD]38,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]23209[/TD]
  [TD]Nguyễn Thảo[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/12/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]32073[/TD]
  [TD]Vi Nguyễn Yến[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/07/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]1125[/TD]
  [TD]Dương Ai[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]3467[/TD]
  [TD]Lưu Ngọc[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/04/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]5031[/TD]
  [TD]Lê Thị Ngọc[/TD]
  [TD]Nhung[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/10/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]1143[/TD]
  [TD]Dương Thị Hoàng[/TD]
  [TD]Oanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/10/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]5130[/TD]
  [TD]Nguyễn Mai[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/10/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]9462[/TD]
  [TD]Lê Minh[/TD]
  [TD]Sang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/05/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]24015[/TD]
  [TD]Ngô Đình[/TD]
  [TD]Sang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/11/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]15865[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/11/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]3710[/TD]
  [TD]Võ Đức[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/10/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]5378[/TD]
  [TD]Đặng Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/05/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]97785[/TD]
  [TD]Võ Hoàng Minh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/06/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]3773[/TD]
  [TD]Lưu Minh[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/09/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]5499[/TD]
  [TD]Tô Thị Tuyết[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/08/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]5657[/TD]
  [TD]Lưu Đại[/TD]
  [TD]Vinh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/11/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]5673[/TD]
  [TD]Chu Nguyễn Tường[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/04/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]2513[/TD]
  [TD]Đặng Thị Mai[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/06/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]4023[/TD]
  [TD]Nguyễn Phước Thanh[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/12/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D08[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. dexter241

  dexter241 New Member

  ai chung lớp với mình v ......

  - - - Updated - - -

  Tình hình là lớp D8 mình có 13 thằng ...còn nhiu là con B-)
   
 3. Khoai

  Khoai Nguy Hiểm

  chứ gì nữa.. gái ko =))
   
 4. hero_cold_boy

  hero_cold_boy Moderator Staff Member

  lớp D sướng j đâu tòan là gái chả bù vs lớp A và B >"<
   
 5. Khoai

  Khoai Nguy Hiểm

  Zị chuyển qua D đi =))
   
 6. Kumjie

  Kumjie New Member

  hoan nghênh bạn Khoai=))
   

Chia sẻ trang này