Danh sách lớp 10D10 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'D10' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]1613[/TD]
  [TD]Hồ Đức[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD="align: right"]29/01/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]16164[/TD]
  [TD]Nguyễn Quyến Hòa[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/01/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD]Trần Thụy Vân[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/04/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]19052[/TD]
  [TD]Trang Huỳnh[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/06/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]4360[/TD]
  [TD]Nguyễn Thùy[/TD]
  [TD]Dung[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/10/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]1741[/TD]
  [TD]Bùi Đoàn Thùy[/TD]
  [TD]Dương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/02/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]4499[/TD]
  [TD]Ngô Đình Ngọc[/TD]
  [TD]Hân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/04/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]766[/TD]
  [TD]Trần Vũ Thu[/TD]
  [TD]Hằng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]16304[/TD]
  [TD]Hoàng Thị Phúc[/TD]
  [TD]Hậu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/06/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]4575[/TD]
  [TD]Đỗ Thị Thu[/TD]
  [TD]Hồng[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/12/1997[/TD]
  [TD]37,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]814[/TD]
  [TD]Lâm Gia[/TD]
  [TD]Huệ[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/02/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]1926[/TD]
  [TD]Nguyễn Hồng Duy[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]27/01/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]14912[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Vân[/TD]
  [TD]Khanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/10/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]4668[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Ngọc[/TD]
  [TD]Khanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/03/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]36375[/TD]
  [TD]Đoàn Trí[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]7731[/TD]
  [TD]Lê Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Linh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/12/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]3258[/TD]
  [TD]Bùi Thị Thanh[/TD]
  [TD]Mai[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/09/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]1045[/TD]
  [TD]Lin Tuyết[/TD]
  [TD]Nghi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/07/1996[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]2099[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần Hữu[/TD]
  [TD]Nghĩa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/01/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]4935[/TD]
  [TD]Phạm Ngọc[/TD]
  [TD]Nghĩa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/11/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]4963[/TD]
  [TD]Trương Hồng[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]02/07/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]3387[/TD]
  [TD]Hoàng Lê[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]25/01/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]3443[/TD]
  [TD]Trần Huỳnh[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]19/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]3451[/TD]
  [TD]Tsần Ngọc Vương[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/03/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]3455[/TD]
  [TD]Vũ Ngọc Thảo[/TD]
  [TD]Nhi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/07/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]3472[/TD]
  [TD]Nguyễn Võ Quỳnh[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/08/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]3480[/TD]
  [TD]Trương Nguyễn Quỳnh[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/05/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]5091[/TD]
  [TD]Châu Hoàng[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]15/05/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]5125[/TD]
  [TD]Mai Thị Mỹ[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]15012[/TD]
  [TD]Nguyễn Mai[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/07/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]3553[/TD]
  [TD]Phạm Nguyễn Uyên[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/05/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]5171[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/11/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]5149[/TD]
  [TD]Nguyễn Nam[/TD]
  [TD]Quang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]12/02/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]5194[/TD]
  [TD]Quách Phúc Như[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/11/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]5197[/TD]
  [TD]Mohamed[/TD]
  [TD]Ramadane[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/12/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]5268[/TD]
  [TD]Đặng Hải Thanh[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/08/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]2284[/TD]
  [TD]Lê Hoàng Đan[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/05/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]5304[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng Thanh[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/11/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]5313[/TD]
  [TD]Phan Phạm Thu[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]21/07/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]5333[/TD]
  [TD]Võ Thanh[/TD]
  [TD]Thiên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/03/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]5344[/TD]
  [TD]Nguyễn Quốc[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/07/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]5390[/TD]
  [TD]Phạm Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/08/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]409[/TD]
  [TD]Trịnh Minh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/08/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]5375[/TD]
  [TD]Nguyễn Trọng[/TD]
  [TD]Thuyết[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/05/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]16763[/TD]
  [TD]Ngô Lê Mai[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/05/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]3834[/TD]
  [TD]Nguyễn Bảo[/TD]
  [TD]Trân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/06/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]5443[/TD]
  [TD]Nguyễn Xuân[/TD]
  [TD]Trang[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/09/1997[/TD]
  [TD]30,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]5504[/TD]
  [TD]Vương Tuyết[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/05/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]3869[/TD]
  [TD]Lê Ngàn Thanh[/TD]
  [TD]Trúc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]18/08/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]3956[/TD]
  [TD]Bùi Thanh[/TD]
  [TD]Vân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/02/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]15119[/TD]
  [TD]Ngô Kim[/TD]
  [TD]Vi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/10/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]5688[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Mai[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/12/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D10[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   

Chia sẻ trang này