Danh sách lớp 10D11 nk 2012-2015

Thảo luận trong 'D11' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]8746[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD="align: right"]02/06/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]2673[/TD]
  [TD]Chương Tuấn[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/10/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]2694[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]18/06/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]558[/TD]
  [TD]Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/12/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]2703[/TD]
  [TD]Nguyễn Thùy[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/10/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]4278[/TD]
  [TD]Nguyễn Anh[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/09/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]4301[/TD]
  [TD]Ngô Chí[/TD]
  [TD]Bình[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/12/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]9856[/TD]
  [TD]Lâm Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/01/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]2780[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Minh[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/10/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]1770[/TD]
  [TD]Nguyễn Hà Minh[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/06/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]68[/TD]
  [TD]Võ Anh[/TD]
  [TD]Duy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/03/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]8886[/TD]
  [TD]Huỳnh Ngọc[/TD]
  [TD]Giàu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/03/1997[/TD]
  [TD]35,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]1817[/TD]
  [TD]Trần Gia[/TD]
  [TD]Hân[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/11/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]4525[/TD]
  [TD]Phạm Lê Diệu[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/10/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]16311[/TD]
  [TD]Đào Huy[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/03/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]4640[/TD]
  [TD]Trần Thụy Thu[/TD]
  [TD]Hương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/10/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]tb[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]1883[/TD]
  [TD]Nguyễn Xuân[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/12/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]11774[/TD]
  [TD]Nguyễn Minh[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]22/11/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]31764[/TD]
  [TD]Phạm Ngọc Vân[/TD]
  [TD]Khánh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/05/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]1947[/TD]
  [TD]Bùi Huỳnh[/TD]
  [TD]Khôi[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]06/11/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]3167[/TD]
  [TD]Lâm Ngọc[/TD]
  [TD]Kim[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/03/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]11361[/TD]
  [TD]Tạ Nguyễn Ngọc[/TD]
  [TD]Mai[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/06/1997[/TD]
  [TD]31[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]3304[/TD]
  [TD]Nguyễn Bảo[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/10/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]2068[/TD]
  [TD]Nguyễn Trần Khánh[/TD]
  [TD]My[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/01/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]15627[/TD]
  [TD]Huyỳnh Bích[/TD]
  [TD]Ngọc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]08/12/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]27181[/TD]
  [TD]Lê Nguyễn Khôi[/TD]
  [TD]Nguyên[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/10/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]5041[/TD]
  [TD]Lê Thụy Quỳnh[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/09/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]97720[/TD]
  [TD]Nguyễn Quỳnh[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/06/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]3474[/TD]
  [TD]Phạm Đan[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]26/11/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]2173[/TD]
  [TD]Tu Do Bảo[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]14/01/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]16582[/TD]
  [TD]Phan Thanh[/TD]
  [TD]Phong[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]09/08/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]3498[/TD]
  [TD]Trần Hải[/TD]
  [TD]Phong[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]08/11/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]5118[/TD]
  [TD]Bùi Thụy Hoàng[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/11/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]3542[/TD]
  [TD]Lê Nguyên[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/10/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]8194[/TD]
  [TD]Nguyễn Hồng Thúy[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]22/01/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]3605[/TD]
  [TD]Nguyễn Phúc Như[/TD]
  [TD]Quỳnh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/12/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]5251[/TD]
  [TD]Trần Ngọc Thanh[/TD]
  [TD]Tâm[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]04/09/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]373[/TD]
  [TD]Tất Vĩnh[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/06/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]1328[/TD]
  [TD]Vi Minh[/TD]
  [TD]Thảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/07/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]2320[/TD]
  [TD]Đặng Tùng Huy[/TD]
  [TD]Thịnh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]10/07/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]5382[/TD]
  [TD]Lê Thị Minh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/05/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]5385[/TD]
  [TD]Nguyễn Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/01/1997[/TD]
  [TD]30,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]9593[/TD]
  [TD]Võ Anh[/TD]
  [TD]Thư[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]15/12/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]400[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Bích[/TD]
  [TD]Thủy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]29/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]Kha[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]3774[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng Phương[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/10/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]32410[/TD]
  [TD]Trần Hà Mai[/TD]
  [TD]Thy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]01/01/1997[/TD]
  [TD]37[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]5421[/TD]
  [TD]Võ Thành[/TD]
  [TD]Tín[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/06/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]32508[/TD]
  [TD]Đặng Ngọc Hải[/TD]
  [TD]Trình[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/10/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]456[/TD]
  [TD]Trương Anh[/TD]
  [TD]Trung[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/12/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]3933[/TD]
  [TD]Nguyễn Lâm[/TD]
  [TD]Tuyền[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/09/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]5614[/TD]
  [TD]Nguyễn Phương[/TD]
  [TD]Uyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/03/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]52[/TD]
  [TD="align: right"]8644[/TD]
  [TD]Lê Thuý[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]17/01/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10D11[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   
 2. lnmc.bybubam

  lnmc.bybubam New Member

  Cho em hỏi ai chủ nhiệm v. anh :-??
   
 3. money_deathn

  money_deathn Moderator Staff Member

  tao nè :))
   

Chia sẻ trang này