Danh sách lớp 10B nk 2012-2015

Thảo luận trong 'B' bắt đầu bởi [ẹc], 7 Tháng tám 2012.

 1. [ẹc]

  [ẹc] ... Staff Member

  [TABLE="width: 700"]
  [TR]
  [TD]STT[/TD]
  [TD]SBD[/TD]
  [TD]HỌ[/TD]
  [TD]TÊN[/TD]
  [TD]GT[/TD]
  [TD]NSINH[/TD]
  [TD]ĐIỂM[/TD]
  [TD]H.LỰC[/TD]
  [TD]XLTN[/TD]
  [TD]LỚP[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]1[/TD]
  [TD="align: right"]2658[/TD]
  [TD]Nguyễn Hoàng Dư[/TD]
  [TD]An[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD="align: right"]15/03/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]2[/TD]
  [TD="align: right"]2686[/TD]
  [TD]Lê Huỳnh Vân[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]28/06/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]3[/TD]
  [TD="align: right"]24218[/TD]
  [TD]Lê Thiên[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/05/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]4[/TD]
  [TD="align: right"]2691[/TD]
  [TD]Nguyễn Hải[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]17/07/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]5[/TD]
  [TD="align: right"]4230[/TD]
  [TD]Nguyễn Lê Phương[/TD]
  [TD]Anh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/11/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]6[/TD]
  [TD="align: right"]18935[/TD]
  [TD]Lê Ngọc[/TD]
  [TD]Bảo[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]04/05/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]7[/TD]
  [TD="align: right"]2764[/TD]
  [TD]Phạm Vương Thanh[/TD]
  [TD]Bình[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]18/06/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]8[/TD]
  [TD="align: right"]1684[/TD]
  [TD]Hoàng Thị Phượng[/TD]
  [TD]Các[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]05/05/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]9[/TD]
  [TD="align: right"]4313[/TD]
  [TD]Đỗ Thị Minh[/TD]
  [TD]Châu[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/11/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]10[/TD]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD]Hà Minh[/TD]
  [TD]Chương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]29/03/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]11[/TD]
  [TD="align: right"]2808[/TD]
  [TD]Lương Đức Công[/TD]
  [TD]Danh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]07/02/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]12[/TD]
  [TD="align: right"]2814[/TD]
  [TD]Nguyễn Khúc Đồng[/TD]
  [TD]Dao[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]06/05/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]13[/TD]
  [TD="align: right"]4457[/TD]
  [TD]Phạm Huỳnh[/TD]
  [TD]Đức[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]26/08/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]14[/TD]
  [TD="align: right"]32880[/TD]
  [TD]Phan Thùy[/TD]
  [TD]Duyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]12/10/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]15[/TD]
  [TD="align: right"]97614[/TD]
  [TD]Nguyễn Thị Kim[/TD]
  [TD]Hà[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]24/11/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]16[/TD]
  [TD="align: right"]10606[/TD]
  [TD]Bùi Gia[/TD]
  [TD]Hảo[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]30/08/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]17[/TD]
  [TD="align: right"]10618[/TD]
  [TD]Hoàng Thị Mỹ[/TD]
  [TD]Hiền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]07/07/1997[/TD]
  [TD]34,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]18[/TD]
  [TD="align: right"]4535[/TD]
  [TD]Nguyễn[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]19/04/1997[/TD]
  [TD]36,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]19[/TD]
  [TD="align: right"]2990[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Minh[/TD]
  [TD]Hiếu[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/08/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]20[/TD]
  [TD="align: right"]95567[/TD]
  [TD]Dương Đức Minh[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]05/02/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]21[/TD]
  [TD="align: right"]31693[/TD]
  [TD]Lý Quang[/TD]
  [TD]Huy[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]20/09/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]22[/TD]
  [TD="align: right"]3057[/TD]
  [TD]Vũ Nhi[/TD]
  [TD]Huyên[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]20/12/1997[/TD]
  [TD]34,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]23[/TD]
  [TD="align: right"]93064[/TD]
  [TD]Bùi Nhật Khánh[/TD]
  [TD]Huyền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/06/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]24[/TD]
  [TD="align: right"]6136[/TD]
  [TD]Nguyễn Duy[/TD]
  [TD]Khang[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/03/1997[/TD]
  [TD]34[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]25[/TD]
  [TD="align: right"]3116[/TD]
  [TD]Trần Nguyễn Hồng Xuân[/TD]
  [TD]Khánh[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/11/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]26[/TD]
  [TD="align: right"]1944[/TD]
  [TD]Phạm Đăng[/TD]
  [TD]Khoa[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]11/09/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]27[/TD]
  [TD="align: right"]10037[/TD]
  [TD]Phạm Hoàng[/TD]
  [TD]Kim[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]09/05/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]28[/TD]
  [TD="align: right"]18339[/TD]
  [TD]Võ Thị Phong[/TD]
  [TD]Lan[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]31/01/1997[/TD]
  [TD]31,5[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]29[/TD]
  [TD="align: right"]3242[/TD]
  [TD]Trần Thị Phú[/TD]
  [TD]Lộc[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/03/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]30[/TD]
  [TD="align: right"]16446[/TD]
  [TD]Nguyễn Hồng Thanh[/TD]
  [TD]Mai[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/02/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]31[/TD]
  [TD="align: right"]14985[/TD]
  [TD]Đặng Minh[/TD]
  [TD]Nhẫn[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/07/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]32[/TD]
  [TD="align: right"]8029[/TD]
  [TD]Tăng Thị Huỳnh[/TD]
  [TD]Như[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/06/1997[/TD]
  [TD]32,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]33[/TD]
  [TD="align: right"]5029[/TD]
  [TD]Châu Hồng[/TD]
  [TD]Nhung[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]13/02/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]34[/TD]
  [TD="align: right"]2176[/TD]
  [TD]Dương Đại[/TD]
  [TD]Phát[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]02/03/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]35[/TD]
  [TD="align: right"]5081[/TD]
  [TD]Tô Thoại Thanh[/TD]
  [TD]Phong[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]31/08/1997[/TD]
  [TD]34,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]36[/TD]
  [TD="align: right"]9370[/TD]
  [TD]Trần Lê Hồng[/TD]
  [TD]Phúc[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]30/08/1997[/TD]
  [TD]33,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]37[/TD]
  [TD="align: right"]3545[/TD]
  [TD]Nguyễn Phạm Quỳnh[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]23/12/1997[/TD]
  [TD]31,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]38[/TD]
  [TD="align: right"]3547[/TD]
  [TD]Nguyễn Văn[/TD]
  [TD]Phương[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]03/12/1997[/TD]
  [TD]35[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]39[/TD]
  [TD="align: right"]5165[/TD]
  [TD]Lê Hoàng[/TD]
  [TD]Quân[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]28/06/1997[/TD]
  [TD]35,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]40[/TD]
  [TD="align: right"]95805[/TD]
  [TD]Hàng Quốc[/TD]
  [TD]Tài[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]15/07/1997[/TD]
  [TD]36,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]41[/TD]
  [TD="align: right"]9478[/TD]
  [TD]Nguyễn Huỳnh Anh[/TD]
  [TD]Tài[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/02/1997[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]TBINH[/TD]
  [TD]TB[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]42[/TD]
  [TD="align: right"]9534[/TD]
  [TD]Vũ Lê Quốc[/TD]
  [TD]Thắng[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]16/07/1997[/TD]
  [TD]35,75[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]43[/TD]
  [TD="align: right"]3654[/TD]
  [TD]Đoàn Thiên[/TD]
  [TD]Thanh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]27/05/1997[/TD]
  [TD]33[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]44[/TD]
  [TD="align: right"]5288[/TD]
  [TD]Lê Bá[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]18/12/1997[/TD]
  [TD]33,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]kha[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]45[/TD]
  [TD="align: right"]5291[/TD]
  [TD]Nguyễn Tuấn[/TD]
  [TD]Thành[/TD]
  [TD]Nam[/TD]
  [TD]14/04/1997[/TD]
  [TD]32,75[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]gioi[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]46[/TD]
  [TD="align: right"]26177[/TD]
  [TD]Nguyễn Ngọc Minh[/TD]
  [TD]Thi[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]16/03/1997[/TD]
  [TD]36[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]47[/TD]
  [TD="align: right"]29398[/TD]
  [TD]Nguyễn Mai Thục[/TD]
  [TD]Trinh[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/02/1996[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]48[/TD]
  [TD="align: right"]15108[/TD]
  [TD]Trần Thanh[/TD]
  [TD]Tuyền[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]10/09/1997[/TD]
  [TD]33,5[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]49[/TD]
  [TD="align: right"]5675[/TD]
  [TD]Đỗ Thảo[/TD]
  [TD]Vy[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]25/01/1997[/TD]
  [TD]32[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]50[/TD]
  [TD="align: right"]5727[/TD]
  [TD]Vương Ngọc Kim[/TD]
  [TD]Yến[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]03/08/1997[/TD]
  [TD]32,25[/TD]
  [TD]GIOI[/TD]
  [TD]Gioi[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: right"]51[/TD]
  [TD="align: right"]4034[/TD]
  [TD]Lee Ha[/TD]
  [TD]Yeong[/TD]
  [TD]Nữ[/TD]
  [TD]11/03/1994[/TD]
  [TD]31,25[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]KHA[/TD]
  [TD]10B[/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
   

Chia sẻ trang này