Thêm cơ hội trở thành Nhân tài Đất Việt 2012

Giáo Dục

New Member
1_2c50a-365b3.jpg
(Dân trí) - Theo dự kiến, ngày hôm nay, 31/8 là thời điểm hết hạn nhận sản phẩm dự thi Nhân tài Đất Việt 2012. Tuy nhiên, Ban tổ chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt quyết định gia hạn nộp bài dự thi Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực CNTT đến ngày 25/9/2012.
>> “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt: Cơ hội để theo đuổi ước mơ!”
>> Nhiều nét mới trong giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2012
>> Phát động giải thưởng Nhân tài đất Việt 2012

[ipage] http://dantri.com.vn/c25/s25-636072/them-co-hoi-tro-thanh-nhan-tai-dat-viet-2012.htm [/ipage]

http://dantri.com.vn/c25/s25-636072/them-co-hoi-tro-thanh-nhan-tai-dat-viet-2012.htm
 
Top