Đầu năm học, nỗi lo trường tạm, lớp mượn

Giáo Dục

New Member
truongtam-Thanhtung---1-aa993.jpg
(Dân trí) - Bước vào năm học mới, Nghệ An vẫn đang có 1.961 phòng học tạm và 253 phòng học mượn. Đồng nghĩa với đó là hàng nghìn em học sinh đang phải học tập trong điều kiện cơ sở vật chất yếu kém, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng.

[ipage] http://dantri.com.vn/c25/s25-636825/dau-nam-hoc-noi-lo-truong-tam-lop-muon.htm [/ipage]

http://dantri.com.vn/c25/s25-636825/dau-nam-hoc-noi-lo-truong-tam-lop-muon.htm
 
Top