cựu học sinh miên khoá 1997-2000(lớp 10a8, 11a8,12a8)

Báo danh Nguyễn Vĩnh Thụy nè nhớ hok Hạnh? hahahaha,có số ĐT bạn bè cũ không bữa nào liên lạc ra gặp mặt,có 1 bạn tui chưa gặp từ hồi ra trường đến giờ là Thu Trang đó,có gặp hok ?
 
Top