V2 18 ♣ hoangviet1502 ♣ ham hố

elizcua

Đội HLV số 2 - Trưởng nhóm
- Tôi quyết định chọn em: Hoàng Việt
- Nhận xét : chưa có nhận xét
- Lý do em nên về đội tôi : Nhóm mong muốn các bạn thí sinh biết rằng bất cứ ai cũng có thể tham gia Miss & Mister Marie Curie miễn là các bạn tự tin
 
Top